Kommunalrådet vill rädda Hagstaeken med vajer

Det finns bättre sätt att hantera trafikrisken än att hugga ned Hagsta­eken, menar kommun­rådet Christian Ottosson (C).

  • Publicerad 17:29, 18 maj 2020

Att Hagstaeken lutar ut över Glömstavägen gör att den utgör en risk för trafikanterna, anser Trafikverket, och därför måste naturminnesmärkningen upphävas och eken huggas ner. Men Christian Ottosson (C) menar att det finns andra åtgärder som borde prövas i första hand.

– Vi har överklagat beslutet att upphäva naturminnesmärkningen. Eken är ett viktigt kulturminne, och den får inte fällas enligt gällande detaljplan, säger han.

– Det finns andra åtgärder och vi måste få det prövat om det här verkligen är den bästa. Man kan anlägga en vajer för att minska trafikrisken, och beskära ut mot vägen för att skydda bilister och cyklister.

Christian Ottosson menar att det här är relativt enkla åtgärder som också finns beskrivna i länsstyrelsens underlag.

– Jag tycker att man valt en väl så enkel väg i att ta bort eken. Att anlägga en vajer tror jag är den bästa och säkraste lösningen, säger han.

Huddingebor tar Hagstaeken i försvar

– Under flera år har tanken snarare varit att anpassa vägen, och det tycker jag att man i första hand ska göra. I samband med att Tvärförbindelse Södertörn kommer på plats kan man dra om Glömstavägen, för att ta större hänsyn till eken.

Varför ska kommunen ta en döende ek i försvar?

– Jag skulle inte säga att det är en döende ek. En bedömning som gjordes 2016 visade att den biologiska konditionen är god, säger Christian Ottosson.

– Det finns en svampinfektion, men det är en 500–600 år gammal ek.