Ingen på kommunen kan svara på hur länge missförhållandena har pågått. Totalt 15 personer från kommunens lönelista har fått lämna sin arbetsplats på Northside, som nu stängs permanent. Foto: Anton Kyhlbäck

Kommunen ändrar sina rutiner efter missförhållanden på Northside

En extern utredning visar på en tystnadskultur på Northside, bestraffningar med våld och sexuella trakasserier. Sollentuna kommun meddelar nu att rutiner kommer förändras för fritidsgårdsverksamheten.

  • Publicerad 11:00, 18 maj 2019

Niklas Roos af Hjelmsäter, förvaltningschef för kultur- och fritidskontoret. Foto: Sollentuna kommun

Fritidsgården Northside har stängts för alltid.

Niklas Roos af Hjelmsäter är förvaltningschef för kultur- och fritidskontoret i Sollentuna. Han säger att problemen har kunnat fortgå eftersom det funnits ett glapp mellan rapporteringen från anställda och förvaltningen.

– Vi har riktlinjer och regler för hur det ska se ut på en fritidsgård. Men det har brustit här helt klart när anställda inte kan rapportera. Vi måste hitta ett nytt sätt att arbeta så att det inte händer igen.

Hur länge har ni vetat om det här?

– Vi fick information om det här i mars och agerade med att stänga Northside eftersom den information vi fick var av den dignitet att det inte gick att tveka. Då tillsatte vi en extern utredning.

Sex personer från personalen på Northside utreds nu av kommunen.

Enligt kommunstyrelsens ordförande, Henrik Thunes (M), ska man se över rutinerna kring rapporteringen från fritidsgårdarna. Förvaltningschefen Niklas Roos af Hjelmsäter säger att man även kommer ändra anställning av personal till fritidsgårdar.

– Vi kommer givetvis att se över om vi kan göra ännu mer noggrann med bakgrundskontroller. Man ska göra registerutdrag, tala med tidigare arbetsgivare och säkerställa att de har rätt kompetens och bakgrund för arbetet, säger han.

Vad måste ni göra för att det inte ska bli så här igen?

– Vi behöver verkligen säkerställa att vi ser missförhållanden, och det gäller alla mötesplatser för besökare men även för personal. Vi måste kunna se missförhållanden på ett tydligt sätt, säger han.

– Här har informationen stannat och inte tagits upp.

Extern utredning

Sexuella trakasserier mot tjejer, bestraffningar med fysiskt våld mot barn och en tystnadskultur dominerad av äldre ungdomar och vuxna män som styr efter gatans regler med religiösa förtecken.Den bilden återges utredningen som kommunen gjort av fritidsgården Northside och säkerhetskonsulten skriver följande i rapporten:

”Nästan samtliga personer är rädda för att berätta vad de varit med om på Northside."

Ännu är det ingen som vet hur länge missförhållandena har pågått.

Början av slutet

Sollentuna kommun stängde fritidsgården den 28 mars.

Detta efter att ett tips kommit in till kultur- och fritidskontoret. Kommunen kallar då till ett krismöte och skriver i ett pressmeddelande den följande dagen att kommunen i väntan på en utredning tar ”beslut om att stänga all verksamhet på Northside under tiden”.

Förvaltningschefen, Niklas Roos af Hjelmsäter, kommenterade då beslutet:

– Det är sådana uppgifter då vi har känt att detta får vi ta på allvar. Jag som yttersta chef för förvaltningen vill ta reda på hur det faktiskt är på gården, sa han den 1 april.

Sex vuxna utreds

Den 9 maj är utredningen klar och kommunen meddelar att en arbetsrättslig process och ett stödarbete för besökare inleds. I rapporten skriver utredaren att vittnesmålen, som besökarna återger oberoende av varandra, skapar en vederhäftig bild av verksamheten.

”(Vittnen, reds.anm.) beskriver hur delar av den manliga personalen […] har trakasserat både ungdomar och kvinnliga kollegor sexuellt. Det har även förekommit berättelser som […] beskriver hur delar av den manliga personalen vid flertalet tillfällen utövat fysiskt våld mot ungdomar som bestraffning”

Kommunen har meddelat att sex personer i personalen utreds i den arbetsrättsliga processen. Polisen har bekräftat att ett antal förundersökningar har startats efter den polisanmälan som Sollentuna kommun gjorde tidigare i mars.

Enligt tre av kommunens ytterst ansvariga – kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och fritidskontorets förvaltningschef – har verksamhetens chef på Northside och anställda rapporterat en bild av en fungerande verksamhet.

Hur har det här kunnat hända?

– För närvarande vet vi inte det, säger Manfred Holmelin.

– Det kan ha byggts upp någon form av relationer, kultur och struktur som varit destruktiv. En förklaring är att den har fått bestå och varit svår att förändra. Vi har inte fått kunskap om det här tidigare.

Sex anställda utreds för missförhållanden på fritidsgård

Fritidsgård stängs efter misstänkta sexuella trakasserier

Kommunen utreder fritidsgården Northside

Utdrag från utredningen av Northside

"Det råder enligt uppgift fortfarande en utpräglad kriminalitetsinspirerad machokultur på fritidsgården"

"Det finns uppgifter [...] att delar av den manliga personalen vid olika tillfällen kommenterat flickors utseende, pratat nedsättande om kvinnor och gjort sig lustiga över homosexuella"

"Det finns uppgifter [...] att fritidsgården präglas av en islamistisk icke-tolerant miljö, där både delar av personalen och delar av ungdomarna är öppet fördömande mot flickor, kvinnor och HBTQ-personers fri- och rättigheter"

"Det finns vidare uppgifter om att det med jämna mellanrum har visats religiösa Youtube-klipp på fritidsgårdens tv, vilket ytterligare spätt på den icke-toleranta miljön"

"Det finns uppgifter som pekar på att det fram till stängningen förekommit fysisk bestraffning från personalens sida mot ungdomar i form av slag, bryta fingrar, vrida armar [... osv.]"

"Det finns uppgifter som gör gällande att det finns en informell struktur som överrider den formella strukturen och som påverkar ledarskapet på Northside extremt negativt"

"Det finns [...] inga kända rutiner eller instruktioner för hur personalen ska agera i det fall de exempelvis upptäcker en berusad alt narkotikapåverkad ungdom eller i det fall de bevittnat hot, våld eller andra kränkningar"

Källa: Sollentuna kommun

Visa merVisa mindre

Konsultens förslag till förändringar

Bakgrundskontroller av all personal som arbetar med barn

Arbetsbeskrivning för olika roller i förvaltningens verksamhet

Introduktionsutbildningar och planer för nyanställd personal

Gemensam värdegrund för fritidsverksamheterna

Gemensamma riktlinjer i fall om våld, hot och kränkande särbehandling

Handlingsplan för personal i de fall narkotika förekommer i veksamheten

Särskilda rutiner för intern kontroll

Inhandling av extern och oberoende visselblåsartjänst för personal

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Epidemin tvingar skolskeppet att hissa segel i svenska vatten

Nyheter Nya planer. Det blir Östersjön i stället för Medelhavet Den årliga långseglingen med skeppet Älva blev inte av som planerat. I spåren av pandemin fick turen avbrytas i förtid och båten seglades hem från Kanarieöarna utan elever.fredag 29/5 15:12

Nu har nationaldagen spelats in

Nyheter Förinspelad video släpps den 6 juni Det blir ett nationaldagsfirande i Sollentuna. Under sex dagar har 150 personer spelat in ett förinspelat firande - som släpps den 6 juni. Maria Stadell är producenten bakom filmen.torsdag 28/5 16:30

Sollentunavallen med i tävling om finast IP

Nyheter "En plats för alla åldrar och alla nivåer" Förra veckan startade SportExpressen Föreningslivs tävlingen ”Sveriges finast IP”. En av kandidaterna är Sollentunavallen.torsdag 28/5 15:59
Stockholm Direkt