Avbryts. Kommunfullmäktige har beslutat att avbryta försäljningen av marken där Prästkragens förskola ligger. Foto: Mostphotos/Maria Djurskog, Danderyds kommun.

Kommunen avbryter försäljning av förskola

Fastigheten Sjukhuset 4, med Prästkragens förskola inom området kommer inte att säljas i nuläget. Det beslutades på kommunstyrelsens sammanträde i förra veckan.

  • Publicerad 16:25, 29 apr 2020

Direktförsäljningar är kontroversiellt i Danderyd.

I juni 2017 bestämde kommunfullmäktige att anta detaljplan för Sjukhuset 9 och 10 med flera i Östra Mörbylund. Arbetena i området genomförs och samordnas av bostadsutvecklaren Aros Bostad AB.

I området finns också fastigheten Sjukhuset 4 med förskolan Prästkragen. Förskolan ägs av kommunen och hyrs ut till S2H Förskolor AB. I detaljplanen finns en byggrätt på fastigheten Sjukhuset 4 för cirka 30–40 bostäder samt förskola i bottenvåningen. Men några beslut om fastigheten har inte tagits.

Skickades tillbaka

Under kommunfullmäktige den 6 maj 2019 fanns ett förslag om försäljning av fastigheten och att den nya fastighetsägaren skulle ta över ansvaret som hyresvärd. Men man beslutade istället att med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss att återremittera ärendet. Man ville då att följande skulle redovisas:

1. Hur barnomsorgen ska klaras när förskolan rivs.

2. Vilken typ av samordning avses (motivering till direkttilldelning)? Nivån/graden bör i möjligaste mån kvantifieras.

– Tanken var att man skulle göra en direktförsäljning av fastigheten till Aros 2018 för att göra en så bra affär som möjligt. Men direktförsäljningar är kontroversiellt i Danderyd och det fanns inget politiskt stöd för detta, berättar Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Planerna avbröts

Men under kommunstyrelsen sammanträde den 20 april beslutade kommunfullmäktige att avbryta planerna på försäljning.

– Problemet är att när vi redan har en entreprenör i området kan du inte få lika mycket betalt för marken vid en försäljning. Därför beslutades det att vänta med att ta beslut tills Aros är färdiga med sin exploatering, säger Hanna Bocander och fortsätter.

– Jag vidhåller att det vore klokt att ha sålt fastigheten 2019, men det fanns inget politiskt stöd.

I tjänsteutlåtandet skriver man "Bedömningen kvarstår att det alltjämt finns skäl att försälja Sjukhuset 4 men att det bör ske i ett senare stadium eller när byggnationen i området har färdigställts.".

– Det är ett tjänstemannaperspektiv och man kan alltid ompröva men politiskt ser jag inte att vi kommer att göra det, det är inte en fråga vi kommer att driva, säger Hanna Bocander.

Stockholm Direkt