Förstörd. Vid Slottets förskola är det avspärrat och lokalerna är förstörda av branden. Foto: Lisa Halldén

Kommunen: "Ett övergrepp mot barnen"

Efter bränderna på förskolorna i Näsby Park börjar nu arbetet med att hitta evakueringslokaler för de 120 förskolebarn som står utan förskola. "Det finns en stor oro och faktiskt en väldig sorg måste jag säga" säger utbildningschefen Patrik Forshage.

  • Publicerad 11:56, 25 jan 2019

Patrik Forshage är utbilningschef på Täby kommun och anser att bränderna som drabbat förskolorna är ett övergrepp. Foto: Pressbild

Patrik Forshage är utbildningschef på Täby kommun och anser att bränderna som drabbat förskolorna under natten är ett övergrepp mot barnen.

– Jag befinner mig just nu uppe vid förskolorna och har träffat både områdeschefen och förskolans VD. Det finns en stor oro och faktiskt en väldigt sorg måste jag säga. Att man ger sig på en lokal som inte bara är ett hus, utan som också är barnens trygghet och en plats för lärande, trivsel och utveckling. Det är inte samma sak som att bränna ner vilket hus som helst, utan det är väldigt övergrepp, säger Patrik Forshage.

Hoppas hitta lokal till nästa vecka

Han berättar vidare att kommunen nu har påbörjat ett arbete med att stötta verksamheterna genom att så fort som möjligt hitta evakueringslokaler.

– Vi har hittat ett antal olika lokaler som vi nu kommunicerar med huvudmannen, så får de fundera på vilka som vore det bästa för verksamheten och barnen. Verksamheten kommer att vara igång i tillfälliga lokaler i början på nästa vecka.

Även om inte alla delar av lokalerna har brandskadats, har rök och vattenskador gjort dem otjänliga, och man väljer att ta det säkra före det osäkra.

– Vi ser hellre att vi har lokaler som vi kan känna oss helt trygga med, säger Patrik Forshage.

Täby kommun kommer även att hjälpa de drabbade förskolorna med emotionellt stöd.

– När det har hänt mer allvarliga händelser brukar vi erbjuda en psykolog eller kurator som finns på plats för att prata med barnen i den mån som förskolan önskar.

Stockholm Direkt