Brist. Eleven på Sundby skola behövde stöd. Foto: Mostphotos

Kommunen får backning för bristande elevstöd

En elev på Sundby skola har inte fått det stöd hen har rätt till. Det menar Skolinspektionen som nu sätter krav på kommunen.

  • Publicerad 14:55, 17 maj 2018

Bristande stöd har gjort att en elev på Sundby skola har halkat efter kunskapsmässigt. Det uppger elevens föräldrar i sin anmälan till Skolinspektionen. Ekerö kommun, som är huvudman för skolan, menar dock att det både gjorts en pedagogisk utredning och upprättats en handlingsplan för eleven.

Kommunen har i sitt yttrande till Skolinspektionen uppgett att eleven fått stöd i form av extra anpassningar och en personalresurs. Skolan gjorde en utredning av behov av särskilt stöd i augusti 2017 och på åtgärdsprogram för eleven från februari och oktober 2017.

Skolinspektionen konstaterar dock att det finns brister i båda åtgärdsprogrammen.

Berodde på ekonomin

Bland annat framstod beslutet om att eleven ska få resurstimmar i klassen varit beroende av skolans ekonomi och ifall anslag skulle beviljas.

Till exempel gjorde skolans ekonomi och organisation av fritidsverksamhet och annat elevstöd att eleven inte hade tillgång till samma resurs under hela skoldagen, trots att det tydligt uttrycktes behov av i åtgärdsprogrammet från oktober 2017.

Dessutom har åtgärdsprogrammen inte gjort klart vilka behov hos eleven som resurstimmarna ska tillgodose, på vilket sätt och i vilken omfattning.

Skolinspektionen menar att det också gått för lång tid från att utredningen gjordes till dess att åtgärdsprogrammet utarbetades.

I sitt beslut skriver Skolinspektionen att Ekerö kommun därmed inte har följt bestämmelserna om elevens rätt till särskilt stöd gällande snabb utredning av behov och arbetet med åtgärdsprogram.

Kommunen behöver därför utarbeta ett nytt åtgärdsprogram som följer bestämmelserna.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.