Straffas. Brunnaskolan har lyckats fixa bristen på specialundervisning men måste ändå böta 300 000 kr. Foto: Johannes liljeson (arkivbild)

Kommunen får böta för brister på Brunnaskolan

Botkyrka kommun måste nu böta 300 000 kronor till staten, trots att de problem som Skolinspektionen tog upp för ett år sedan har avhjälpts. – Vi fick grönt ljus på alla punkter i september, så det är tråkigt att den här domen kommer nu, säger grundskolechefen Kenny Fredholm.

  • Publicerad 17:25, 21 mar 2019

I ett beslut från februari 2018 krävde Skolinspektionen att Botkyrka kommun skulle betala en straffavgift på 300 000 kronor, eftersom man inte klarat av att ge alla elever på Brunnaskolan tillräckligt bra stödundervisning.

Enligt Skolinspektionen var det flera elever i årskurs 4-6 som behövde stöd av speciallärare, men resurserna inte räckte till och eleverna fick vänta alltför länge på att få hjälp.

"Svårt att rekrytera"

Kommunen överklagade och hävdade att problemen berodde på "yttre faktorer", som att det var svårt att rekrytera behöriga lärare. Först nu, ett år senare, har domen fallit i Förvaltningsrätten. Domstolen går på Skolinspektionens linje, vilket betyder att kommunen måste betala.

– Men domen har inget med nuläget i Brunnaskolan att göra. I september fick vi grönt ljus av skolinspektionen på samtliga punkter, också det som gäller stödundervisningen. Allt det som står i domen handlar om situationen för ett år sedan, säger Kenny Fredholm, grundskolechef.

Enligt honom har utvecklingen på Brunnaskolan varit väldigt positiv under det senaste året, med en ny rektor och ett bra utvecklingsarbete som bedrivs i samarbete med Skolverket.

– Idag har vi de kompetenser som krävs och vi har förankrat elevhälsoarbetet bland personalgruppen. Jag tycker det är märkligt att skolinspektionens beslut inte korrelerar med Förvaltningsrättens, men jag är ju inte jurist, säger rektorn Helena Björshammar.

Så gör ni nu? Ska ni betala eller överklaga igen?

– Det ska vi ägna de närmaste två veckorna åt att klara ut. Det är tråkigt med vitet och det är viktigt att det kommer fram att problemen faktiskt är åtgärdade, säger grundskolechefen Kenny Fredholm.

Den politiska oppositionens talesperson i skolfrågor, Willy Viitala (M), kommenterar domen:

– Även om problemen nu är avhjälpta på Brunna ser vi ett genomgående mönster i Skolinspektionens kritik: bristen på speciallärare. Och där tycks Botkyrka har extra svårt att rekrytera. Vi kommer att behöva jobba med den frågan mycket framöver. Det handlar förstås även om att prioritera rätt i kommunens ekonomi.

Miljonsmäll för brister på skolor

Brunnaskolan slipper betala 700 000 i böter