Beslut. Danderyds kommuns krisledningsnämnd har tagit flera beslut. Foto: Udo Schröter

Kommunen ger inget stöd till lokalhyror

Den 27 mars hade Danderyds kommuns krisledningsnämnd sitt första sammanträdande någonsin. Flera beslut tog under mötet.

  • Publicerad 11:59, 31 mar 2020

Coronavirusets spridning har lett till att Danderyds kommun aktiverat sin krisledningsnämd för första gången någonsin. När nämnden hade sitt första möte togs tre beslut.

Kommunen har fått in förfrågan om stöd till lokalhyra från hyresgäster. Men nämnden beslutade att inte ge ett sådant stöd. Man menar att regeringens krispaket där man avsätter 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang bland annat räcker. Man skriver att det är statens ansvar och att det ligger utanför den kommunala kompetensen att ge stöd till lokalhyror. 

Danderyds kommun ska tillsammans med de andra Nordostkommunerna inleda ett samarbete för att få fram vårdplatser. Eftersom att ansvaret för att vårda de lindrigt coronasjuka kan hamna på kommunens ansvar när man behöver göra plats för allvarligt sjuka på sjukhusen.

Tidigare har också Danderyds kommun också gått ut med en efterlysning om vikarier som kan hoppa in i kommunens olika verksamheter med kort varsel.

– Det har tagits ett beslut från bland andra Region Stockholm att man ska kunna föra över patienter på kommunens ansvar. Det gör ju att vi som kommun måste fundera på hur vi ska kunna hantera det om det blir aktuellt, säger Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef i Danderyds kommun.

Kommunen söker bland annat lärare, barnskötare, sjuksköterskor, personliga assistenter och måltidsbiträden.

– Vi söker mest i förebyggande syfte. För att vi ska kunna ha en beredskap om vi behöver fler medarbetare i våra verksamheter, berättar Jan-Erik Alenbrand.

Krisledningsnämnden beslutade också att köpa in skyddsutrustning. Man skriver att syftet är att säkerställa vård och arbetsmiljö inom socialnämndens verksamhet. Nämnden skriver att det inte är socialnämndens uppdrag att upprätta ett kommunlager av skyddsutrustning, då detta är en extraordinär händelse.

Stockholm Direkt