PROTEST. Kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M) tog emot protestlistan med 167 namn som överlämnades av Bengt-Arthur Brewitz, ordförande i bostadsrättsföreningen Muraren, inför fullmäktiges beslut i våras. Foto: Ulrica Andersson

”Kommunen klipper och klistrar”

Försäljningen av fastigheten Muraren i centrala Sundbyberg var redan klar innan fullmäktige fattade beslut i våras. Det menar Bengt-Arthur Brewitz som driver en rättsprocess mot kommunen.

  • Publicerad 08:53, 13 nov 2017

Fullmäktige fattade ett beslut som strider mot kommunallagen, enligt Bengt-Arthur Brewitz. Han är jurist och ordförande i den bildade bostadsrättsföreningen som tidigare haft en dialog med Förvaltaren om få köpa fastigheten Muraren.

Ett köpeavtal skrevs redan 21 mars, en månad före beslutet i kommunfullmäktige, där ett dotterdotterbolag till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB skulle få köpa fastigheten av Förvaltaren för drygt 153 miljoner kronor. Enligt avtalet är överlåtelsen villkorad av att det privata fastighetsbolaget Atrium Ljungberg skulle köpa alla aktier i det bildade bolaget.

Summan och företagsnamnet har i ett senare skede sekretessbelagts.

Avtalet innehåller inte någon klausul som innebär att köpet bara går igenom om fullmäktige godkänner det.

”Uppenbarligen har Atrium Ljungberg fått löfte om att köpa och fullmäktiges beslut framstår i detta ljus mest som en formalitet”, skriver Bengt-Arthur Brewitz till domstolen.

Ledamöterna har blivit lurade av det underlag som getts till dem inför mötet, enligt honom.

Avtalet styrker även att det inte har skett något normalt anbudsförfarande, enligt honom, såväl som att kommunen har gett stöd till en enskild näringsidkare.

Köpeavtalet från 21 mars har senare ändrats genom ett tilläggsavtal, undertecknat den 30 maj, med syftet att ta bort delen om aktieöverlåtelsen till Atrium Ljungberg.

Bengt-Arthur Brewitz anser att hanteringen är mycket oprofessionell.

– Det är uppenbart att man improviserar och fattar nya beslut allteftersom man upptäcker vilket misstag det förra beslutet var. Det har alltså inte sköts på ett professionellt långsiktigt medvetet och sammanhållet sätt; det har istället varit klippa och klistra som varit utmärkande, säger han.

Om ledamöterna har fått tillräckligt med information inför sitt beslut eller inte är upp till fullmäktige att avgöra, säger Christer Persson, jurist vid Sundbybergs stadshus AB. Saknas det något går det att yrka på återremiss.

– Det är bara fullmäktige som kan bedöma kvalitet och omfattning på underlaget. Det är säkert så i vissa kommuner att man kanske till och med skickar ut aktieöverlåtelseavtalet, säger Christer Persson.

Han kan inte svara på frågor kring uppgifterna om prissumma och om Atrium Ljungberg som tänkt köpare.

Kommunen hävdar att affären med någon extern köpare inte var klar i förväg. Att överlåta fastigheter inom koncernen Sundbybergs stadshus AB ska inte kräva ett fullmäktigebeslut, enligt kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M).

Han yrkar på att överklagandet ska avslås och hävdar att ärendet har hanterats på ett korrekt sätt.

Enligt kommunen har det gjorts tre oberoende värderingar av fastigheten. Bengt-Arthur Brewitz vill att domstolen ska kräva av kommunen att bevisa detta, genom att lämna in de aktuella handlingarna.

MER Detta har hänt

planer på en försäljning av två av Förvaltarens fastigheter i centrala Sundbyberg, Muraren och Basaren, väckte uppmärksamhet i våras.

Efter att Vi i Sundbyberg skrivit om planerna på att sälja till en privat fastighetsägare hörde Bengt-Arthur Brewitz, ordförande i den bildade bostadsrättsföreningen i Muraren, av sig till tidningen.

Han hade tidigare haft en dialog med Förvaltarens dåvarande styrelseordförande om att köpa fastigheten, tillsammans med ett bolag som skulle ta över delen med affärslokaler.

Men med ny ledning lades locket på, enligt honom, och han fick kännedom om den planerade försäljningen via media veckorna innan ett beslut skulle fattas av kommunfullmäktige 24 april.

Försöken att påverka ledamöterna till att rösta nej misslyckades. Bengt-Arthur Brewitz vände sig direkt till förvaltningsrätten med ett överklagande av fullmäktiges beslut.

Bostadsrättsföreningen påtalar att den har hembudsrätt till fastigheten.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Ingen prognos för när Stockholm City kan öppna

Nyheter Rulltrappskaoset: ✓Okänd lagerstatus på reservdelar ✓Hela stationen fortsatt stängd Efter rulltrappshaveriet i Citybanan i förra veckan är station Stockholm City fortfarande stängd och ingen prognos finns för när den kan öppna. Stockholm Odenplan öppnade i morse efter att alla utom...måndag 16/7 12:10