Fler avgångar. Kommunen vill nu se fler åtgärder i kollektivtrafiken än de som Trafikförvaltningen gett som förslag. Foto: Maria Svensson

Kommunen kräver bättre tidtabell

Täby kommun har flera förslag på förändringar i Täbys kollektivtrafik men på årets lista från Trafikförvaltningen i Region Stockholm fanns inte Täby med.

  • Publicerad 16:55, 18 maj 2020

Varje år kommer en bunt med förslag från trafikförvaltningen på vad som ska göras i hela länet, men på remissen fanns inga förslag om förändringar för Täby för 2020 och 2021.

– De sista åren har det varit väldigt tomt på förslag och det är av yttersta vikt att kollektivtrafiken utvecklas i Täby nu när befolkningen ökar, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Mer satsningar västerut

Täby kommun har nu valt att svara Trafikförvaltningen med de förslag som de tycker ska genomföras. De vill bland annat se stärkta tvärförbindelser västerut i kommunen och utökad trafik till Arninge-Ullna området, där inflyttningen varit stor de senaste åren.

Förra året valde trafikförvaltningen att sätta in en direktbuss mellan Arninge och Kista, som även stannar i Danderyd. Men enligt Johan Algernon krävs mer kollektivtrafik i området.

– Där finns ytterligare behov med tanke på att Arninge station ska öppna 2021, säger han.

Kommunen vill även se ökad turtäthet bland bussarna och senare avgångar på Roslagsbanan för att öka säkerheten för de som tar sig hem sent.

Sker i december

Ännu är inte förslagen klubbade. De ska granskas och beslutet kan komma att fattas till sommaren. Det är inte förrän i december som förslagen sedan bli verklighet.

Kommunen vill nu ha ytterligare dialog med trafikförvaltningen för att få till fler förändringar.

– Vi är väldigt glada att vi får till investeringar i Roslagsbanan, men den täcker inte alla delar av kommunen. Jag är lite besviken, för vi har lagt mycket tid på konkreta förslag, inte bara i år, utan även tidigare år. Trots det finns inga tankar från trafikförvaltningen att utveckla busstrafiken i Täby, säger han.

Kommunens förslag till förändring:

Ökad turtäthet och utökad trafikering i kommunen
Stärka tvärförbindelserna i Täby
Stärkta tvärförbindelser västerut
Fler direktlinjer
Kollektivtrafiken i västra Täby borde förbättras
Förstärkt kollektivtrafik till och från Arninge-Ullna området
Utökad trafikering på Roslagsbanan
 

Stockholm Direkt