Chefar. Cissi Lööv, näringslivschef. Foto: Erik Hjärtberg

Kommunen ökar i företagsrankning

Enköping klättrar när företagen sagt sitt om kommunens företagsklimat. Enköpings kommun klättrar 15 placeringar i Svenskt Näringslivs rankning.

  • Publicerad 12:11, 24 sep 2019

Enköpings kommun ökar 15 placeringar och klättrar från plats 120 till 105.

– Det är glädjande att vi går framåt och att företagen blir allt mer nöjda med kommunens arbete. Vi är inne i en omfattande utvecklingsresa där vi fokuserar på att utveckla kommunens service. Företagen är ju motorn i stora delar av samhället och näringslivsutveckling är en prioriterad fråga för oss, säger Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi jobbar både strategiskt och operativt för att utveckla vårt stöd. Strategiskt genom att utveckla kommunens arbetssätt för att göra det enklare och operativt genom konkreta satsningar som ska göra företagarnas vardag smidigare. Dukat bord, e-tjänster och öppet hus är några exempel, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Enköpings kommuns satsningar för företagen innebär bland annat införande av e-tjänster inom bygglov samt tydligare information på kommunens webbplats.

Både lokala politiker och lokala medier brukar lägga en stor vikt vid Svenskt Näringslivs rankning. Samtidigt bygger rankningen på företagares subjektiva uppfattning och sällan på konkreta sakfrågor.

Situationen är även komplicerad på så sätt att fler arbetstillfällen i Enköping inte automatiskt innebär mer skatteintäkter i Enköping. Eftersom många pendlar inom Mälardalen hamnar skatteintäkterna inte nödvändigtvis i den kommun där jobben finns.

Näringslivsrankning

Svenskt Näringsliv sammanställer årligen en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Den baseras på företagares egna uppfattning om företagsklimatet.

Den här gången har 182 företag i Enköping svarat på frågor om företagsklimatet i kommunen.

Surströmmingsskiva sågs som svepskäl för stora spritinköp

Nyheter Enköpingsbo köpte 14 liter sprit, 33 liter vin och 396 liter starköl i Tyskland.onsdag 16/10 14:50