Blöder. Trädstammar hade skadats i samband med arbetet. Foto: Marica Lindblad

Kommunen om skadade ekarna: Vi beklagar

I somras lade Huddinge kommun om en väg omgiven av 22 gamla ekar – utan att invänta Länsstyrelsens tillstånd. "Vi beklagar detta och ska över våra rutiner", skriver Anders Ramqvist, stadsmiljöchef.

  • Publicerad 12:13, 17 apr 2019

Länsstyrelsen har polisanmält Huddinge kommun efter ett vägarbete på Sundbygårdsväg förra sommaren som riskerar ha skadat 22 gamla biotopskyddade ekar. Enligt Anders Ramqvist, tillförordnad chef på stadsmiljöavdelningen, har kommunen brustit i sina rutiner.

Länsstyrelsen polisanmäler Huddinge kommun

”Ärendet var inte färdighandlagt innan vi genomförde den aktuella åtgärden. Det ska det givetvis vara. Vi beklagar detta och ska över våra rutiner”, skriver han i ett mejl till HuddingeDirekt.

Efter krav från Länsstyrelsen har den stenkross som legat runt ekarnas stammar avlägsnats.

”Bergkross har legat i slänten mot trädens stambas under kort tid och sedan avlägsnats, och bör därmed inte ha kunnat ställa till någon skada”, skriver Anders Ramqvist.

"Jag fick en chock"

Marica Lindblad är före detta kommunalråd för Miljöpartiet i Huddinge. Hon var en av dem som reagerade på kommunens vägarbete förra sommaren.

– Jag var bara ute och promenerade som vanligt i området och såg att det var alldeles nyasfalterad. Jag tycker den här allén och träden vittnar om områdets kulturhistoria så jag fick en chock när jag såg det där. Även utan expertkunskaper ser man att så här hanterar man inte träd, säger Marica Lindblad, som nu mer är engagerad i Naturskyddsföreningen.

Det här var i juli. Hon kontaktade både ansvariga politiker och tjänstemän och fick till svar att allt var i sin ordning.

Bergkrossen runt trädstammarna avlägsnades först efter att länstyrelsen krävt åtgärder i februari i år.

Alléträd omfattas av biotopskyddet

Alléer och alléträd omfattas av miljöbalkens biotopskydd. Alléträd kan bland annat ha stor betydelse för lavar, svampar och insekter som lever på och i träden.

Inom biotopskyddsområden får man inte göra sådant som kan skada naturmiljön. Därför behövs dispens från Länsstyrelsen om man till exempel vill schakta intill träden eller avverka dem. Dispens får bara ges om det anses finnas särskilda skäl.