PLANER. Det är en bit mark vid moskén i Fittja som kommunen ska sälja till byggherren i samband med bygget av de cirka 800 bostäderna. Foto: Sara Ringström

Kommunen öppnar för fler hyresrätter i Fittja

Kommunen säljer mark för bostadsbygget vid Fittja strand för hyresrätter. Detta trots att Fittja har redan har väldigt många hyresrätter och kommunen lovat att det ska byggas blandat.

  • Publicerad 07:00, 2 dec 2019

Botkyrka ska bygga på ett sätt som tacklar bostadssegregation och som ger ett starkt samhälle.

Det sa Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, på kommunfullmäktiges budgetdebatt i måndags.

Tricket är att bygga den typ av bostäder som det finns minst av i ett område, och i Fittja, där hyresrätterna står för den stora majoriteten av alla bostäder, betyder det fler bostadsrätter, menar han.

Men när cirka 800 bostäder ska byggas vid Fittja strand så kommer den kommunala marken som säljs som del i det bygget ändå bli hyresrätter.

– Vår del i projektet handlar om en mindre andel med mellan 50 och 100 bostäder, och då tyckte vi att om det skapar en mix i projektet så kan vi gå med på att det blir hyresrätter där, säger Melki.

Men är det inte rimligt att kommunen ställer krav på byggherren?

– Jo. Men med marknadsläget och om alternativet var att inte få några bostäder alls där, så var det viktigt att få till projektet och därmed uppnå intentionen av fler bostäder. Vår intention är att det ska byggas blandat och då är det rimligt att vi ställer krav.

Att kommunen säljer marken för bygge av hyresrätter och inte bostadsrätter påverkar också priset. Intäkten vid försäljningen har sjunkit med cirka tio miljoner på grund av förändringen, skriver Samhällsbyggnadsnämnden i sin delårsrapport.

Det är bostadsbolaget Stendörren som ska bygga bostäder och förskola på platsen. Detaljplanen vann laga kraft i somras och hela bygget är beräknat att vara klart 2024. Exakt hur många av bostäderna som blir bostadsrätter och hyresrätter av de cirka 800 bostäderna regleras i ett senare skede.

Trafikverket: Fittjas "sjöstad" blir alltför smutsig