Protest. För att protestera mot politikernas beslut att lägga ner Pavven vände 200 ungdomar ryggen till politikerna. Arkivfoto. Foto: Martin Zetterstedt

Kommunen: "Pavven-beslut bör stå fast"

Domstolen bör inte ta upp den överklagan som gjorts mot att politikerna fattat beslut att lägga ner Pavven. Detta eftersom beslutet aldrig fattats, enligt kommunen.

  • Publicerad 15:39, 5 feb 2020

En privatperson överklagade beslutet att lägga ner ungdomsgården Pavven till förvaltningsrätten. Efter det har 200 namnunderskrifter kommit in som stödjer överklagandet.

Men enligt kommunstyrelsen bör överklagandet mot beslutet att lägga ner Pavven avvisas av förvaltningsrätten. Det eftersom kommunfullmäktige aldrig fattat det aktuella beslutet, utan fattat beslut om att anta en budget, enligt en skrivelse från kommunstyrelsen.

– Det finns ingen juridisk grund att överklaga bara för att man tycker att det är ett dåligt beslut. Domstolen kan pröva om beslutet fattats på ett korrekt sätt, och vi bedömer att beslutet är lagligt, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M).

Hon berättar att det är vanligt att medborgare både i Danderyds och andra kommuner överklagar politiska beslut.

– Alla har givetvis rätt att överklaga men som medborgare bör man också fundera på hur vi utnyttjar resurserna, överklagande tar tid för domstolarna och den kommunala förvaltningen. Juridiska processer kostar mycket pengar och notan landar hos skattebetalarna. Min erfarenhet när det gäller laglighetsprövningar av kommunala beslut, så som i fallet med Pavven, är att den klagande sällan ges rätt. Men det är ett större perspektiv, säger Hanna Bocander.

Stockholm Direkt