Avstånd. När varorna lämnas till den äldre görs det på avstånd och på fiffiga sätt för att minska den fysiska kontakten så mycket som möjligt. Foto: Järfälla kommun

Kommunen rycker in och handlar till äldre

Under hela våren har personer över 70 år rekommenderats stanna hemma så mycket det går. Sedan i mars har Järfälla kommun hjälpt över 200 personer med matinköpen.

  • Publicerad 16:15, 26 maj 2020

Man har hasat ner inköpslistor från balkongen.

Många äldre har fått ta hjälp av anhöriga eller grannar som kan handla matvaror åt dem, och även andra privatpersoner och frivilligorganisationer har tagit initiativ för att stötta varandra i coronapandemin.

Men sedan i slutet av mars har även Järfälla kommun erbjudit ett handtag till den som inte kan få hjälp av utomstående med att handla mat och apoteksvaror.

Karoline Lundvall är verksamhetschef för stöd och förebyggande verksamhet för äldre i kommunen, och berättar att personalen är anställd via kommunen och alltid kan visa tjänstelegitimation.

– Kriteriet är att de äldre inte ska ha hemtjänst, inte ha några anhöriga eller närstående som annars kan hjälpa dem, samt att de inte har möjlighet att handla mat på nätet, säger Karoline Lundvall.

Kreativa lösningar

Sedan tjänsten lanserades har över 200 personer tagit hjälp, vissa en gång i veckan, andra någon gång i månaden. Planen är att hjälp ska finnas tillgänglig så länge riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten fortfarande är detsamma som nu.

Det finns inte heller några krav på att man ska lämna kontokortsuppgifter till den som handlar, utan kontanter eller swish funkar bra.

Karoline Lundvall säger att det är bra om man har förberett en inköpslista inför besöket, och att personalen självklart följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring handtvätt och håller avstånd.

– Det har varit mycket kreativa lösningar, man har hasat ner inköpslistor från balkongen eller satt upp listorna på insidan av fönstret, säger hon.

Vill du ha hjälp?

Den som är intresserad av att få hjälp med handlingen kan ringa Järfälla kommuns servicecenter på 08-580 285 00, eller mejla kontakt@jarfalla.se

Stockholm Direkt