Förändring. 40 kilometer i timmen kan snart bli lite mer sällsynt i Vallentunas bostadsområden. Foto: Mostphotos

Kommunen sänker hastigheten på gatorna

Säkrare trafik, tryggare upplevelse och mindre miljökonsekvenser. Det är förhoppningen efter att Vallentuna kommun beslutat sänka hastigheterna på vägar i bostadsområden.

  • Publicerad 16:42, 25 maj 2020

Det här kommer bli säkrare för alla.

Kommunen sänker hastigheter i flera bostadsområden i kommunen. Detta med förhoppningen om att kunna öka trafiksäkerheten i Vallentuna. 

– Vi vill undvika olyckor och incidenter. Vallentuna växer väldigt snabbt och om vi har en ökad trafik så vill vi ligga före med att undvika olyckor, säger gatu- och parkchef Johan Carselind. 

Centrum kommer först

Sänkningen ska genomföras på i princip alla kommunala vägar i kommunens bostadsområden. Det blir främst hastighetssänkningar på 40-vägar, som så småningom blir reglerade till 30 kilometer i timmen. Först ut är centrala Vallentuna, Ormsta, Bällsta, Kragstalund och Lindholmen. 

– Det här blir säkrare för alla, både gångtrafikanter och bilister. Det gör ju stor skillnad om man krockar med någon i 40 eller i 30, det är stora steg. Trafikmiljön upplevs också som säkrare om det går långsamt, säger Johan Carselind. 

Miljön är ett skäl

Förändringen grundar sig i ett beslut från kommunstyrelsen och Johan Carselind menar att miljökonsekvenserna är en av anledningarna till åtgärden. Huruvida man sedan kommer att kunna genomföra fler hastighetskontroller efter hastighetssänkningen återstår att se. 

– Det är helt och hållet avhängigt polisens resurser, så det kan jag inte uttala mig om. Vi kan ha en förhoppning om det, säger Johan Carselind.

Så sker förändringen

Omskyltningen sker i etapper och först i centrala Vallentuna, Ormsta, Bällsta, Kragstalund och Lindholmen. Därefter kommer tätorterna i Karby, Brottby, Kårsta, Ekskogen och Frösunda att ses över.

Hastigheterna sänks i första hand från 40 km/h till 30 km/h, men vissa gator kommer också att få en sänkning från 50 km/h till 40 km/h.

Källa: Vallentuna kommun

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt