Susanna Arbro, chef på enheten Kulturfastigheter i Sollentuna Kommunfastigheter. Foto: Anton Kyhlbäck/Sollentuna kommun

Kommunen ser över gamla torp

Drömmer du om ett hus från sekelskiftet eller ett torp nära stan? Nu ska Sollentuna kommunfastigheter gör en statusbesiktning av gamla fastigheter, som så småningom kan hyras ut till privatpersoner.

  • Publicerad 08:00, 20 apr 2019

Kollar du efter ett litet enkelt torp att ta hand om?

Snart kan du få chansen i Sollentuna.

I år bildades en ny avdelning på Sollentuna kommunfastigheter för att statusbesikta fastigheter och gamla byggnader som står i kommunens ägo. Avdelningen Kulturfastigheter ska se över magasin, hus och andra byggnader som har stått tomma under lång tid och inventeringen ska pågå under 2019 och 2020.

Uppskattningsvis ska 40 till 60 byggnader inventeras, och uppemot ett 20-tal kan komma att bli aktuella för uthyrning till privatpersoner, antingen som bostadshus eller som fritidshus beroende på standard. Innan allmänheten bjuds in till visning ska en del underhåll utföras på byggnaderna av Sollentuna kommunfastigheter.

– Vem som helst ska kunna komma på visningen, man måste inte bo i Sollentuna, och sedan skicka in en intresseanmälan, säger Susanna Arbro, chef på enheten Kulturfastigheter.

Förslag om nya regler

Förra veckan fick kommunstyrelsen ett förslag om nya uthyrningsregler för tomma fritidshus och bostadshus. Kommunstyrelsens ordförande, Henrik Thunes (M), säger att det är en del i arbetet att bevara fastigheterna.

– Det handlar om ett antal äldre, mindre hus, och hur vi vill använda dem i framtiden. Därför tar vi fram ett regelverk för hur vi ska gå tillväga när vi hyr ut dem och att det görs på ett rätt och riktigt sätt, säger han.

Ett av projekten som behöver lite mer jobb. Statusbesiktningen av kommunens fastigheter väntas bli klara till våren, 2020. Foto: Anton Kyhlbäck

Vissa objekt behöver mer tid och kärlek än andra. Foto: Anton Kyhlbäck

Ett annat i dag tomt hus, i Mulltorp, Östra järvafältets naturreservat. Susanna Arbro berättar att uthyrningsreglerna kommer beakta omkringliggande miljö och hur den bör tas hand om. Foto: Anton Kyhlbäck

Flera hus beräknas vara över 100 år gamla.

En del byggnader är regelrätta torp, utan el eller rinnande vatten.

– Vi kommer att prioritera sökande som har ett intresse för den här typen av byggnader och som kan ta hand om tillhörande mark, säger Susanna Arbro.

Husen delas upp i två kategorier.

Bostadshus med gäster året runt och fritidshus (tillfällig bostad). Målet är att bevara kulturmiljöerna på fastigheterna, med årligt kontrakt och där hyresgäster inte kan hyra ut i andrahand.

Oklar månadshyra

Ännu är det oklart vad månadshyran kan ligga på.

I beräkningen tar man bland annat med kostnader för investeringar i fastigheten, av Sollentuna kommunfastigheter, marknadspriser och tillgänglighet. Men om det finns ett intresse, då finns det även marginaler, berättar Susanna Arbro.

– Vi vet ännu inte hur många som vill och kan ta hand om torpen men vi tror det finns mycket stort intresse.

Fastigheter med högt kulturvärde kommer att prioriteras under upprustningen som sker etappvis under några år. Målet är att bevara kommunens kulturarv och regler kring brandskydd, drift-, skötsel- och ordningsregler utformas av Sollentuna kommun.

– Det blir väldigt speciellt att bli hyresgäst. Alla husen kommer inte ha rinnande vatten. Det blir en sak att vistas i de här husen på sommaren, och en helt annan på vintern, säger hon.

Statusbesiktningen av fastigheterna beräknas vara klar under våren 2020.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Alliansen vill se ny idrottshall i Viby

Nyheter Budget. Alliansen lägger fram sin budget för 2020 Digitalisering och ny idrottshall. Alliansen föreslår en rad effektiviseringar i kommunen under 2020 samtidigt som man investerar i hög takt.fredag 24/5 10:00

200 markbränder i Stockholm – på ett dygn

Nyheter Brandförsvaret varnar för "viral lek" bland unga som tänder eld på vita luddet Det vita aspluddet har fått räddningstjänsterna i länet att rycka ut många gånger.onsdag 22/5 13:54

Föräldrar tar strid för förskolan

Nyheter Omtyckt skola planeras bli konferensanläggning Föräldrarna till de 23 barn som går på förskolan Bergendal engagerar sig nu för att rädda verksamheten som, med kort varsel, måste flytta ut ur lokalen.onsdag 22/5 13:30
Stockholm Direkt