POSITIV. Kommunens resultatutveckling år 2008–2017 i miljoner kronor, jämfört med KF:s genomsnittliga målnivå, inklusive affärsdrivande verksamhet och exploatering.

Kommunen visar positivt bokslut

Kommunen gjorde en vinst på 58,6 miljoner kronor ifjol, vilket var 13,7 miljoner kronor mer än budgeterat. 307 bostäder färdigställdes och befolkningstillväxten var cirka 715 personer. Det är några av siffrorna i kommunens bokslutsrapport.

  • Publicerad 16:00, 9 feb 2018

Det preliminära ekonomiska resultatet för Upplands Väsby kommun 2017 var 58,6 miljoner kronor. Det motsvarar 2,6 procent av skatteintäkterna och var högre än budgeterat. Samtidigt var det lägre än resultatet år 2016, som var 75,3 miljoner kronor.

Under året färdigställdes 307 bostäder, att jämföra med 379 bostäder föregående år. Dessa 307 fördelade sig på 200 bostadsrätter, 47 äganderätter, 54 lägenheter i vårdboende och sex lägenheter i LSS-boende. Kommunens mål om att färdigställa 350 lägenheter per år uppfylldes alltså inte. År 2018 höjs målsättningen till en årlig nyproduktion av 400 bostäder, vilket bedöms kunna uppnås eftersom det pågår ett stort antal byggprojekt runtom i kommunen.

Investeringarna uppgick till 379,7 miljoner kronor och finansierades med egna medel.

Befolkningstillväxten var lägre år 2017 än prognostiserat. År 2016 var tillväxten 1 230 personer och kommunen räknade med en tillväxt om 1 450 personer år 2017. Men i stället stannade inflyttningen upp rejält, och Väsby växte med bara hälften så många som beräknat, 715 personer. Förklaringen är lägre inflyttning och större utflyttning är väntat och färre nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Kommunen har sammanfattningsvis stark ekonomi, fortsatt ingen banklåneskuld och stark soliditet, enligt bokslutsrapporten.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Jätteköer på E4:an norrut Rotebro – Stora Wäsby

Nyheter Två personbilar har krockat på motorvägen norr om trafikplats Glädjen. Ett körfält i norrgående riktning är blockerat. Det råder köer i norrgående riktning hela vägen från trafikplats Rotebro till...onsdag 23/5 9:28