Hårt slag. Stina Wallster på Triften kämpar just nu för att hålla verksamheten igång.

Kommunens krisplan för företagare

Med tanke på coronakrisen går kommunen nu ut men ett tillfälligt stödpaket för företagare i Täby. Stina som äger restaurang Triften är osäker på hur mycket det kommer att hjälpa.

  • Publicerad 16:39, 26 mar 2020

Coronaviruset gör att många Täbybor inte går ut på restaurang eller handlar i lokala företag. Det drabbar företagare och näringsidkare med stora inkomstbortfall som följd.
Täby kommun har nu bestämt sig för att stötta näringslivet på olika sätt.

– Täbys företagare är enormt viktiga och nu behöver de all stöttning de kan få. Flera åtgärder har satts in på nationell nivå, men vi vill ge ett ytterligare stöd från kommunens sida. Vi måste alla hjälpas åt för att rädda de lokala företagen, säger Tobias Karlström (KD) ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden, i ett pressmeddelande.

Förlängd betalningstid

Bland annat vill kommunen förlänga betalningstiden för fakturor inom livsmedelstillstånd, servering- och tobakstillstånd. Företagare kan även kontakta kommunen för att få förlängd tid för markupplåtelse när det gäller uteservering. Även tillsynsbesök, som inte är kritiska, kommer att flyttas fram.

Stina Wallster, ägare av restaurang Triften berättar att läget just nu är kritiskt för ett företag som hennes. Alla stora bokningar är avbokade, Karby gård har tillfälligt stängt och restaurangen i Hägerneholm ekar tom.

– Det slår superhårt mot en liten verksamhet som vår och vi krigar verkligen för att vi ska hålla näsan ovanför ytan. Men jag är otroligt tacksam över våra gäster och det gensvar som vi får då folk köper takeaway, säger hon.

Hon är positiv till kommunens stödpaket men tror inte det kommer att hjälpa nämnvärt.

– Jag förstår att kommunen inte har mycket att ta till, det här är bättre än inget. Att de skjuter på tillsynsärenden som de inte måste göra är välkommet, säger hon.

Öppnar tidigare

Likt beslutet man tagit i Stockholm stad kan man i Täby nu få öppna uteserveringarna omgående, om man redan har ett beslut från polisen, vilket Stina Wallster tycker är bra.

– Vi ska försöka öppna så tidigt som möjligt, det möjliggöra att människor vill sätta sig på en restaurang. Vi får hoppas att det fina vädret håller i sig, säger hon.

Täby kommuns stödpaket:

Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn.

Förlängd betalningstid för fakturor, efter kontakt med kommunen, på avgifter för markupplåtelse avseende uteservering.

Korta ner betalningstider till leverantörer, efter kontakt med kommunen.

Återbetalning av avgifter om sökande drar tillbaka sitt ärende. Gäller för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse. Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.

Möjlighet att öppna uteserveringar omgående (om polisen beviljar ansökan).

Möjlighet för större markupplåtelse än vanligt för uteservering.

Ingen avgift utgår för markupplåtelse för uteserveringar under år 2020.

Beslutet om att inte att ta ut någon avgift för markupplåtelse för uteserveringar förväntas att tas i kommunfullmäktige den 20 april.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt