Politiker. Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande. Foto: Botkyrka kommun

Kommunens nya krav efter pedofilskandalen

"Vi måste gå i bräschen för en nationell diskussion", menade Emanuel Ksiazkiewicz (S) under tisdagens möte på utbildningsnämnden när man diskuterade hur man ska säkerställa att information delas mellan kommuner, genom exempelvis referenstagningar.

  • Publicerad 15:27, 19 feb 2020

Under tisdagens sammanträde i utbildningsnämnden blossade debatten upp om hur man bör arbeta med referenstagning vid nyanställning. Detta efter att många frågat sig hur barnskötaren och pedofilen i Botkyrka kunnat anställas trots tidigare sexbrottsmisstankar.

Ny handlingsplan efter övergrepp på förskola

– Det finns definitivt fog för att öppna för en nationell debatt kring hur information överförs mellan arbetsgivare. Det kan handla om hur man utformar belastningsregistret eller meddelarskyldighet till nästkommande arbetsgivare genom referenser, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Men exakt hur en sådan utformning skulle kunna se ut vet han inte i nuläget. Istället menar han att det är något som måste diskuteras vidare.

– Men det viktigaste är att vi i Botkyrka kan göra är att gå i bräschen för den här diskussionen. Vi har sett i första hand vilka effekter det kan få när man inte har ett fungerande system för informationsöverföring, säger han.

Kommer man att driva frågan framöver nu?

– Absolut! Vår ingång är att vända varje sten för att ta reda på hur detta har kunnat ske och att säkerställa att sanningen kommer fram. Utöver bristande rutiner i vår egen kommun, kan våra utredningar redan nu visa på ett nationellt systemfel i detta. Då behöver vi föra diskussioner kring det och försöka förhindra i så stor utsträckning som möjligt att detta aldrig händer igen.