Efter att ett byggfusk upptäckts beräknas slutnotan bli 130 miljoner kronor dyrare - totalt 285 miljoner kronor.

Kommunens renovering fyra gånger dyrare

Den olycksdrabbade renoveringen av Allégården har drabbats av ett nytt bakslag. Efter att ett byggfusk upptäckts beräknas slutnotan bli 130 miljoner kronor dyrare. – Vi hade kunnat få två äldreboenden för det här priset, säger Stina Lundgren (M).

  • Publicerad 16:37, 12 dec 2018

Projektet att renovera det gamla äldreboendet Allégården, som inleddes 2016, har blivit en mardröm för kommunen. Byggnadens skick har flera gånger under arbetet visat sig sämre än väntat, extra pengar har fått skjutas till, byggentreprenörer har hoppat av och renoveringen har nu försenats med flera år.

Och i veckan kom ett nytt bakslag. Den nya entreprenören In3prenör har upptäckt ett byggfusk med de bärande väggarna som gör byggnaden så instabil att man är tvungen att renovera på ett annat sätt än planerat.

Nu beräknas slutnotan landa på 285 miljoner kronor och först i slutet av nästa år beräknas de evakuerade äldre kunna flytta tillbaka.

Skjuter till 130 miljoner

I veckan beslutade en enig nämnd att skjuta till 130 miljoner kronor för att färdigställa bygget, ett snabbare och billigare alternativ än att avbryta avtalet med entreprenören och bygga nytt eller sälja projektet, enligt Niklas Gladh (MP), ordförande i tekniska nämnden.

– Vi behöver få färdigt boendet till våra äldre nu och det här var det bästa alternativet, säger han.

Nämnden beslutade också att tekniska förvaltningens arbete med projektet nu ska utredas för att ta reda på var det gått fel. Och i veckan avskedades förvaltningens chef av kommunledningen på grund av bristande förtroende kopplat till Allégården.

Borde krävt bättre underlag

Moderaterna, som tidigare riktat kritik mot projektet och velat riva byggnaden för att bygga ett nytt boende, tycker att den politiska majoriteten bär ansvaret för problemen.

– Nämnden kan inte frånskriva sig ansvaret, de borde ha krävt bättre underlag från förvaltningen. Man har inte gjort en grundlig kontroll i det här projektet och det är återkommande även i andra byggprojekt. Men vi röstade för att gå vidare med bygget nu, i dagsläget är det det bästa alternativet för Botkyrkas äldre, säger Stina Lundgren (M), oppositionsråd.

Niklas Gladh (MP) håller inte med.

– Hade vi vetat det vi vet idag hade vi nog fattat andra beslut. Men vi har gått på de underlag som tekniska förvaltningen har gett oss och det är de som sitter på expertisen. Vi kan inte fatta beslut med hjälp av ett finger i luften.

Känner ni er säkra på att det här är det sista budet?

– Vi har fått en skrivelse från Intreprenör där de säger att de inte ser att det kan uppstå fler fel nu, säger Niklas Gladh.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Bakgrund

2015: Kommunen beslutar att renovera äldreboendet Allégården som inte uppfyller de krav på arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket kräver.

2016: I januari flyttar 36 äldre från boendet inför ombyggnaden. I februari visar sig projektet bli dyrare än de 65 miljoner man budgeterat för och kosta cirka 90 miljoner kronor. Kommunen skjuter till mer pengar. Sterner Stenhus fastigheter utses till entreprenör för projektet.

2017: I juni meddelar Sterner Stenhus att de lämnar bygget då Allégården visar sig vara i mycket sämre skick än väntat. De bedömer att ytterligare 20-30 miljoner kronor behöver skjutas till de 89 miljoner kronorna.

2018: Företaget In3prenör tar över projektet. De går in med 3D-teknik och upptäcker byggfusk i konstruktionen. Budgeten på 155 miljoner kronor skrivs upp till 285 miljoner kronor.