Christian Ottosson (C), ansvarigt kommunalråd, tror att avsaknaden av en miljöutbildning kan ligga bakom ökningen av utsläppen från kommunens tjänsteresor. Foto: Claudio Britos

Kommunens tjänsteresor allt större miljöbov

Utsläppen i Huddinge minskar. Men kommunanställdas tjänsteresor innebär allt mer utsläpp. Det visar kommunens årliga uppföljning av miljö- och klimatmålen.

  • Publicerad 11:50, 5 maj 2020

Totalt sett minskar utsläppen inom Huddinges gränser, det visar kommunens årliga uppföljning av klimat- och miljömålen, det så kallade miljöbokslutet. Huddinge når minst nivån god måluppfyllelse i drygt hälften av de 89 målen.

Utsläppen från kommunens tjänsteresor sticker ut i negativ bemärkelse. Sedan mätningarna startade 2015 har utsläpp från tjänsteresor ökat med 33 procent. Det beror på ökade utsläpp från kommunens egna och leasade bilar, men också på att kommunens anställda flyger mer. Resestatistiken visar både inrikesresor med flyg och långdistansresor till exempelvis Tokyo och New York.

Förra året närmade sig utsläppen 80 kilo koldioxid per anställd. Vilket kan jämföras med målet som är satt till nästa år, 2021: knappt 30 kilo per anställd.

Miljöutbildning saknas

Enligt kommunalrådet Christian Ottosson (C) hänger problemet ihop med att målet om miljöutbildning för kommunens anställda också haltat.

– Det ett mål vi inte lyckats med helt enkelt, vilket är helt oacceptabelt, där är det rött i miljöbokslutet. Vi har många tusen anställda så när vi inte har en bra miljöutbildning blir det många små beslut som gör att utsläppen ökar, säger han.

– Jag hoppas att coronakrisen kan bidra till att vi inte flyger utan lär oss att använda digitala möten på allvar.

En ljuspunkt i årets miljöbokslut är att energianvändningen i kommunens lokaler minskat. Information till anställda och energieffektiva lösningar vid renoveringar har bidragit till det, enligt Christian Ottosson.

– Det har varit ett politiskt uppdrag sedan flera år att energieffektivisera i våra kommunala fastigheter, så det är roligt att vi äntligen lyckas.

En annan långvarig utmaning i Huddinge är vattenkvalitén, vilket årets rapport också framhåller.

Flera av kommunens sjöar är övergödda och har dåligt siktdjup. Därför är det hög tid att bygga en ny reningsstation vid Trehörningen, menar Christian Ottosson.

– Men positivt är att vi lyckats förbättra vattenkvalitén i Orlången. Det har varit en påkostad insats för att minska övergödningen, säger han.

– Vi är också Sveriges bästa naturvårdskommun, med hela 30 hektar ängmark som vi tar väl hand om. Det är väldigt viktigt för insekter och djurliv.

Magelungen. Sjöarna är ett av Huddinges största miljöproblem. Foto: Claudio Britos

Godkänt i majoritet

Mycket god måluppfyllelse: 2 av 89 mål

God måluppfyllelse: 44 mål

Godtagbar måluppfyllelse: 14 mål

Ej godtagbar måluppfyllelse: 20 mål

Svårbedömt: 9 mål

Bäst betyg får kommunen inom kategorin biologisk mångfald och friluftsliv och sämst betyg får kommunen inom kategorin vatten.

Visa merVisa mindre