Till vänster: Boende i området samlades 2016 för att framföra sin sta Foto: Arkivbild/Henrik Lindstedt

Kommunhuset byggs inte i Sjödalsparken

Den styrande majoriteten i Huddinge utesluter Sjödalsparken som platsen för ett nytt kommunhus. I stället ska man starta ännu en utredning om var kommunhuset kan placeras.

  • Publicerad 14:58, 12 mar 2019

I april 2016 beslutade kommunfullmäktige att ett nytt kombinerat kommun- och kulturhus skulle byggas intill Sjödalsparken. Det hade inneburit att parken blivit mindre. Men starka protester mot planerna fick kommunen att tänka om och planerna lades till slut på is.

Protester mot nya kommunhuset i Huddinge: "Bygg inte i parken!"

Tills nu.

Förra veckan fattade kommunstyrelsen beslut om att återigen utreda var ett nytt kommunhus kan byggas. Den här gången ska placeringen vid Sjödalsparken inte ens utredas.

– Vi utesluter den som placering. Dels uppskattas den inte av invånarna och dels är den problematisk eftersom det redan i dag är svårt att få in transporter och leveranser till centrum, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Förut har även infartsparkeringen vid kyrkan diskuterats, kan den hamna där?

– Ja, den kommer att studeras precis som tomten där kommunhuset ligger idag. Skulle man kunna bygga nytt där? Vi har också studerat en plats vid Paradisgaraget. Men vi låser oss inte vid något i nuläget, utan vi vill få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt.

Kommunstyrelsen vill ha det nya kommunhuset i centrala Huddinge, men utesluter inte andra placeringar om det skulle visa sig omöjligt.

I planerna som antogs 2016 ingick ett kulturhus i samma byggnad. Men när planerna lades på is var en av anledningarna att man ville vänta ut Dramaten och Operans beslut om ifall deras nya lokaler skulle hamna i Flemingsberg. Det hade kunnat göra kulturhusdelen av planen överflödig.

För ungefär ett år sedan valde Dramaten och Operan att gå vidare med en av de andra kandidaterna, Sundbyberg.

Är ett kulturhus fortfarande aktuellt?

– Inför nästa kommunstyrelse ska vi ta beslut om vilken inriktning och vilket innehåll utredningen ska ha. Men jag tror att vi kommer få se kulturlokaler i Flemingsberg även om inte Dramaten och Operan kommer dit. Däremot måste vi omlokalisera biblioteket. Biblioteket behöver också ligga mer tillgängligt så att fler kan nå vårt största bibliotek. Men ingenting är bestämt än, säger Malin Danielsson.

Enligt kommunen behövs ett nytt kommunhus eftersom de nuvarande lokalerna är för små och i stort behov av renovering, vilket har utvecklats till arbetsmiljöproblem för tjänstemän och politiker.

– Det här är hus som har några år på nacken. Det har gjorts mängder av ombyggnationer under årens lopp och de har inte alltid tagit hänsyn till ventilationsfrågor. Därför har vi brist med luftförsörjning i vissa delar av huset. Vi har också det blir för varmt på sommaren och för kallt på vintern, säger Toralf Nilsson, kanslidirektör på kommunen.

I dag sitter kommunens olika förvaltningar utspridda i flera olika byggnader och på flera olika håll i kommunen. Och det är inte bara kommunhuset som är i behov av renovering. Värst är läget i tekniska nämndhuset som snart är helt utrymt på grund av samma typ av brister.

Vad gör ni kortsiktigt åt arbetsmiljöproblemen?

– Det primära är att alla har tillgång till luft. Så vi försöker göra ombyggnader i lokalerna vi har och säkerställa att vi fördelar medarbetarna efter tillgången till inluft som finns, att vi inte har för många personer i för små rum helt enkelt.