JULKORG. Det höll på att inte bli några julkorgar alls till de utsatta och hemlösa i Väsby i år. Foto: Privat

Konflikt nära stoppa årets julkorgar till behövande i Väsby

Pingstkyrkan i Väsby delar varje år ut ett hundratal julkorgar till utsatta och hemlösa. I år höll det på att inte bli några korgar – på grund av en konflikt mellan en av kommunens handläggare och pingstkyrkans representant.

  • Publicerad 16:24, 20 dec 2019

Först sa kommunen nej, sedan drog det ut på tiden och då blev det försent att handlägga korgarna.

PASTOR. Emanuel Alenklint, pastor i pingstkyrkan i Upplands Väsby, tycker situationen med julkorgarna blivit "mycket olycklig". Foto: Privat

Arbetet med julkorgarna börjar ibland så tidigt som på våren. I år tog pingstkyrkan kontakt med kommunen i september för att kunna sätta i gång processen för att till jul kunna hjälpa runt 125 utsatta och hemlösa personer och familjer i Upplands Väsby.

Pingstkyrkan står för kostnaden och innehållet i julkorgarna och kommunen bidrar med "avkodade" listor över de som kan tänkas vara i behov av en julkorg. Lions bidrar med julklappar.

Både kommunen och pingstkyrkan har sedan varit med vid själva utlämnandet av korgarna. Men så blir fallet inte i år. Orsaken är en konflikt mellan en av socialtjänstens handläggare och pingstkyrkans representant, Roger Ranta, ansvarig för LP-kontakten där utsatta och hemlösa kan få stöd.

Kritiserat socialtjänsten

Enligt uppgift - och mejlkonversation - handlar konflikten om att Roger Ranta öppet kritiserat socialtjänsten i Upplands Väsby och även framfört kritiken vid utlämnandet av förra årets julkorgar. Av en mejlkonversation som Vi i VäsbyDirekt tagit del av framgår det att en socialhandläggare upplevt pingstkyrkans representant som "hotfull", något Roger Ranta ställer sig frågande till.

– Om kommunens verksamhet har brister måste man väl kunna säga det. Jag har alltid haft de utsattas bästa för ögonen och vill att de med missbrukandeproblematik och andra typer av problem ska kunna få så bra stöd och hjälp som möjligt, säger Roger Ranta.

Olycklig situation

Pastorn i pingstkyrkan i Upplands Väsby, Emanuel Alenklint, tycker att situationen blivit mycket olycklig.

– Den grundläggande problematiken är att man valt att ställa, i det här fallet, två tjänstemän mot varandra och att det går ut över projektet med 125 julkorgar. Först sa kommunen nej, sedan drog det ut på tiden och då blev det försent att handlägga korgarna.

Niklas Utterström, enhetschef på ekonomiskt bistånd, svarar så här i ett mejl:

– Kommunen har tidigare år bidragit med att sammanställa listor över personer som kan antas vara i behov av en julkorg samt medverka vid utlämnandet av dessa. I år kommer vi dock inte att medverka vid själva utlämnandet av korgarna, däremot så överlämnar kommunen namn och kontaktuppgifter till pingstkyrkan efter inhämtat samtycke från den enskilde. Sedan får pingstkyrkan ombesörja utlämnandet av själva julkorgen.

Stockholm Direkt