NCC:s planerade kontor vid Essingeleden stoppas av Mark- och miljööverdomstolen. Foto: Illustration: White Arkitekter

Kontor i slottspark på Kungsholmen stoppas

Planerna på nya stora kontorshus i Kristinebergs slottspark stoppas igen. Mark- och miljööverdomstolen avslår stadens överklagan.

  • Publicerad 10:34, 14 maj 2019

NCC:s planer på att bygga kontor intill Essingeleden vid Kristinebergs slottspark har varit omdebatterade sedan starten för åtta år sedan. De nya husen är fördelade på fyra huskroppar på 6-7 våningar och ska även fungera bland annat som ”bullerskydd ” för de planerade bostäderna i slottsparken, där första etappen snart är klar.

Domstol stoppar jättekontor vid slottspark

Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för ett år sedan efter att bland andra Stockholms naturskyddsförening överklagat. Staden i sin tur överklagade det beslutet, och dåvarande stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) var övertygad om att få rätt.

Men nu har domen fallit i Mark- och miljööverdomstolen. De avslår stadens överklagan och upphävandet av detaljplanen står fast.

Eldshow ska kränga svårsålda slottsparkslyor på Kungsholmen

En av de stora knäckfrågorna är påverkan i naturmiljön enligt domstolen, som även gjort en syn på platsen. Enligt planerna måste bland annat nio ekar fällas. Enligt stadens överklagan har planen en ”begränsad betydelse för funktionen hos stadens struktur av ek” och att planen inte kan ”antas innebära betydande miljöpåverkan”.

Tillräckliga utredningar saknas

Men enligt Mark- och miljööverdomstolen saknas tillräckliga uppgifter i stadens uträkningar för att det ska gå att bedöma vilka naturvärden som finns i området och vilka konsekvenser bygget skulle få.

”Det är därför inte möjligt att bedöma om detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan och inte heller om det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.” skriver domstolen i domen.

Mark- och miljööverdomstolen tillåter däremot i det här fallet att även detta beslut kan överklagas, då till Högsta domstolen. Detta måste i såna fall ske innan 29 maj.

– Att kontorshuset nu fått nej även i mark- och miljööverdomstolen innebär att en ekmiljö med mycket högt naturvärde får stå kvar, vilket vi sätter stort värde på eftersom Stockholm har ett särskilt ansvar i norra Europa för att bibehålla grov gammal ek. Att Högsta domstolen skulle ändra beslutet ser vi som osannolikt, säger Anders Tranberg, ordförande Stockholms Naturskyddsförening i ett uttalande.