Byggnaden, där påbygganden kan ske, sedd från Döbelnsgatan. Foto: Mimmi Epstein

Kontorshus i City kan byggas på

Det U-formade kontorshus som vetter mot Rosengatan, Luntmakargatan och Döbelnsgatan kan byggas på med två våningar.

  • Publicerad 10:31, 24 sep 2019

Byggnadens våningsantal varierar och det är där den är som lägst, mot Rosengatan, där stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till att den kan byggas på med två våningar och vill att stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Byggnaden är från 1955 och är gulklassad av Stadsmuseet vilket betyder att museet anser att den har en positiv betydelse för stadsbilden eller ett visst kulturhistoriskt värde. Byggnaden ritades av arkitekten Björn Hedvall.

Ärendet ska upp i stadsbyggnadsnämnden den 26 september och om start-pm godkänns så skulle en detaljplan kunna antas i november 2020.

Byggnaden, där påbygganden kan ske, sedd från Luntmakargatan. Foto: Mimmi Epstein