NAMNLISTA. Ola Persson, Britt-Marie Wirenståhl och Marianne Thenór samlar in namn för att bevara det gamla stationsinspektörshuset. Foto: Leif Oldenburg

Kontorsplaner hotar historisk järnvägsbyggnad

Nästa gamla Solnahus som hotas är stationsinspektörshuset på Rättarvägen i Hagalund. Nu har de boende i området engagerat sig för att bevara det sista som återstår av den gamla järnvägsmiljön.

  • Publicerad 08:32, 3 aug 2019

Huset ska självklart bevaras på den plats det står i dag.

Redan i dag skuggas fastigheten, som även kallas ”Stationshuset” eller ”Stinsbostaden”, av det nybygga kontorskomplexet Solna United. Mycket pekar på att nästa hus som får lämna plats åt kontor blir den tidigare stationsinspektörens villa. Miljö- och byggnadsförvaltningen har i samråd med Skanska och Fabege arbetat fram ”ett förslag till vision för området kring Solna station”.

Förslaget innehåller 20 000 kvadratmeter kontorsyta på den plats där stationsinspektörens hus ligger. I beslutet att fortsätta med planarbetet står det att möjligheterna att flytta det gamla huset ska utredas.

– Huset ska självklart bevaras på den plats det står i dag. Annars försvinner det sista av en unik Solnamiljö. Staden skriver själv att årsringarna i stadens historia ska bevaras. Det sista som behövs i så fall är väl ytterligare ett kontorshus, säger Ola Persson.

Nu har han och flera andra boende i området startat en namninsamling för att bevara huset.

– Det handlar om en unik miljö men även om invånarnas trivsel, säger Ola Persson.

Högt värde

I Solna stads lista över byggnader som besitter särskilt höga värden och bör bevaras finns huset med, men kallas i dokumentet för ”Stinsbostaden”.

I dag har stationsinspektörshuset flera hyresgäster. Henrik Wetterberg var bara 19 år när han flyttade in i villan 1983 tillsammans med sin pappa Birger som arbetade inom järnvägen. I dag bor han fortfarande kvar tillsammans med sin sambo.

– Man ville sparka ut mig redan när pappa dog men det gick inte. Jag har bott hela mitt vuxna liv i det här huset. Det har underhållits dåligt så det finns fuktskador men själva stommen är det inget fel på.

I augusti förra året fick miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för området. Uppdraget avslutas med meningen: ”i det fortsatta planarbetet ska statusen på stationsbyggnaden utredas, liksom möjligheterna att flytta byggnaden till annan plats.”

– Om ursprungstanken genomförs kommer stationsbyggnaden inte få plats, säger byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M).

HUSET. Stationsinspektörens hus. I bakgrunden växer kontorshusen upp. Foto: Leif Oldenburg

SKUGGA. Stationshuset i förgrunden, skuggat av kontorsfastigheten Solna United. Foto: Leif Oldenburg

Järnvägshistoria

Solna har flera historiska järnvägsbyggnader utöver stationsinspektörshuset.

Vid Ulriksdals golfbana står två av de så kallade Rödingarna. Husen förfaller och det är fortfarande oklart vad som ska hände med de gamla arbetarbostäderna.

Tomteboda station från 1982 monterades ner 2006 för att ge plats åt Citybanans norra tunnelmynning. De kulturhistoriskt värdefulla delarna märkes och ligger fortfarande lagrade i tre containrar.

Stockholm Direkt