Här ska staden bygga nya cykelbanor och p-platser för bil och cykel. Foto: Per Brandt

Körfält tas bort på Klarabergsviadukten

Nya cykelbanor, cykelfält – och ny bilparkering. Nu ska staden bygga om vägarna vid Klarabergsviadukten för att förbättra framkomligheten.

  • Publicerad 12:15, 7 maj 2018

Som bekant ska Klarabergsgatan i framtiden bli bilfri när Spårväg City får sin nya hållplats på gatan. Arbetet är i sluttampen och nu tas nästa steg i arbetet. När Klarabergsgatan blir bilfri finns det inget behov av dubbla körfält över Klarabergsviadukten så därför tänker staden nu steka ett körfält i vardera körriktningen över bron.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Istället: Nya cykelbanor, cykelfält och cykelparkering. Men de med bil går inte lottlösa. Det ska även byggas elva nya parkeringsplatser för bilar på den norra sidan.

– Det kommer inte bli någon påverkan alls, i praktiken är det redan genomfört efter som det bara är ett körfält under ombyggnadstiden. Det behövs inte fyra körfält, däremot finns det ett behov av att förbättra cykelstråket och fler parkeringsplatser både för cykel och bil, säger Kristofer Tengliden, trafikplanerare på trafikkontoret.

Cykelbanorna på bron över Vasagatan blir 2,25-2,5 meter breda, sedan ska staden dra nya cykelfält på cirka 150 meter västerut. Cykelfälten närmast Centralstationen blir 2,25 m breda medan de befintliga cykelfälten närmast Blekholmsterrassen behåller bredden 1,5 m.

Varför gör ni inte cykelbanor hela vägen?

– Cykelfälten upphör idag vid hållplatserna, nu ska vi se till att de blir sammanhängande. Det pågår ett planarbete för att däcka över spårområdet så vi tror att den sträckan kommer bli föremål för ombyggnad ändå och då tycker vi att det är onödigt att lägga pengar på att bygga om två gånger. Cykelfält ger en tillräckligt bra lösning, nu är trafiken där mycket lugnare också sedan Klarabergsgatan stängdes för biltrafik, säger Kristofer Tengliden.

Staden får ofta kritik från framförallt bilister vid liknande byggen där körfält görs om till cykelfält och för att det saknas p-platser. Är detta projektet som ska göra alla nöjda?

– Vi försöker alltid göra den bästa lösningen för alla trafikantgrupper. Har vi utrymme att förbättra för alla så gör vi det förstås.

Så görs Klarabergsviadukten om

Ett körfält i vardera riktning tas bort på Klarabergsviadukten.

Nya cykelbanor byggs på bron över Vasagatan och nya/anpassade bredare cykelfält västerut.

Cykelbanorna blir 2,25-2,50 m breda (olika bredd på södra och norra sidan). De nya/justerade cykelfälten närmast Centralstationen blir 2,25 m breda medan de befintliga cykelfälten närmast Blekholmsterrassen behåller bredden 1,5 m.

Det blir också 70 p-platser för cyklar, plats lånecyklar samt 11 p-platser för bilar på den norra sidan.

Arbetet beräknas kosta 3,5 miljoner kronor och ska vara klart under kvartal tre i år.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.