STÄNGER. Huvudstabadet stänger redan den 20 augusti. Foto: Leif Oldenburg

Kortare säsong på Huvudstabadet

Den 30 maj öppnar Huvudstabadet. Men i år avslutas säsongen tidigare än vanligt.

  • Publicerad 06:45, 20 maj 2019

GRÄVER. Arbetena kräver att man gräver upp runt bassängerna. Foto: Leif Oldenburg

Redan den 20 augusti, i samband med skolstarten, stänger det populära badet vid Huvudsta strand. Anledningen är att bassängerna ska renoveras.

Ytskiktet på bassängbotten är slitet och det har bildats små sprickor som bland annat försvårar städningen. När badet stänger efter sommaren börjar arbetet med att lägga ett nytt ytskikt på 1,5 centimeter.

– Ju glattare yta desto bättre. Då går det lättare att köra med städmaskinen, säger Kenneth Siverling, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

När den nya ytmassan läggs krävs det varmt och torrt väder. Enda alternativet till att stänga tidigare i augusti hade varit att påbörja arbetena redan i maj.

– Men om majvädret hade blivit dåligt fanns det en risk att arbetet försenades. Då hade vi kanske fått skjuta på badpremiären och det hade inte varit populärt. Därför har vi valt att i stället börja i slutet på säsongen, säger Kenneth Siverling.

Samtidigt ska inblåsen för vatten och värme flyttas från botten till väggarna i bassängen för att exempelvis underlätta reparation av trasiga rör.

– Det är en ganska stor apparat som kräver att vi gräver upp runt bassängerna. Det kommer synas när vi drar igång, säger Kenneth Siverling.

Svedenbadet i Bergshamra öppnar den 18 maj och stänger söndagen den 1 september.

Huvudstabadet

Huvudstabadet invigdes den 10 juli 1967 och fyllde 50 år sommaren 2017.

Badet drivs av friskvårdsföretaget BeFair som har avtal med Solna stad.

Förra sommaren tillkom ett kommunalt strandbad direkt nedanför de två bassängerna.

Stockholm Direkt