Monica Westerberg, rektor Midsommarkransens grundskola, avböjer att kommentera situationen. "Vi ska ha ett möte med föräldrarna och jag vill informera den vägen tillsammans med min chef", säger hon. Foto: Maja Brand

Kransens blivande sexor får inte gå kvar

Femmorna får inte gå kvar på Midsommarkransens grundskola nästa höst. Det bekräftar grundskolchefen i mejl till SöderortDirekt. Nu bör eleverna förbereda sig på att byta skola till sexan.

  • Publicerad 20:51, 17 okt 2019

Midsommarkransens grundskola rymmer i dag elever från förskoleklass till årskurs 5, där skolan hittills har utvidgat med en ny årskull varje år. Årets femmor var de första eleverna på skolan. Enligt skolans egen hemsida är de under uppbyggnad och "detta läsår har vi elever från förskoleklass till årskurs 5. Därefter bygger vi på med en ny årskurs varje läsår." 

Att sexorna inte får plats på skolan nästa år är helt ny information, säger en förälder.

– Från skolans håll har det här varit en F till 9-skola. De har aldrig kommunicerat att vi går på en F till 5-skola. Det är häpnadsväckande att det här sker så sent. Att man ger oss ett halvår att förbereda oss för skolval, det är under all kritik, säger föräldern.

Nu ser årskurs fem-eleverna ut att behöva byta skola nästa höst, något som enligt föräldern inte har kommunicerats tidigare.

– Att de skulle kastas ut från skolan har aldrig varit på tal.

Att det inte blir någon årskurs 6 på skolan till hösten bekräftas i ett mejl från utbildningsförvaltningens grundskolechef Peter Bragner, som har avböjt att kommentera över telefon. 

Kampen om ny skola splittrar Kransen

“Midsommarkransens Grundskola är idag en f-5 verksamhet och det finns inskrivet i verksamhetsplanen för 2019. Detta kommer inte att ändras i verksamhetsplanen till 2020”, skriver han.

Klasser i Gröndal splittras när skola försenas

Ursprungsplanen var att Midsommarkransens grundskola så småningom skulle rymmas i den nya skolan som byggs i brandstationen, men den överklagades och byggs först nu. Planen är att den nya skolan ska vara klar hösten 2022.

Peter Bragner hänvisar i stället till bland annat nya Sjöviksskolan i Årstaberg, samt Blommenbergsskolans nya lokaler.

"Vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att på ett bra sätt lösa behovet av skolplatser i Hägersten/Liljeholmen. [...] Det innebär att tillsammans med Aspudden kommer det att finnas flera bra och för högstadieverksamheter lokalmässigt lämpliga skolor i området att söka", skriver han mejlet till SöderortDirekt. 

"Vi lämnas utan val"

– Det här sätter skolvalet ur spel. Vilken skola kommer att kunna ta emot en sjätteklassare nästa år? Vi lämnas utan val, vi kommer behöva svälja vad de än kastar på oss, säger föräldern.

Ny stor skola i Kransen försenas ännu mer

Vecka 45 är föräldrarna kallade till ett informationsmöte om hur det fungerar inför skolvalet i januari. Skolans rektor, Monica Westerberg, avböjer att kommentera situationen. 

– Vi ska ha ett möte med föräldrarna och jag vill informera den vägen tillsammans med min chef, säger hon.