Föremål för diskussion. Ordningsvakternas uppdrag behöver göras tydligare, tycker staden. Foto: Sacharias Källdén

Krav på lagändring efter nej till vakter

När Stockholms stad sökte tillstånd för ordningsvakter längs linje 17 fick tre av platserna avslag av polisen. Nu efterlyser staden en lagändring för att utöka vakternas befogenheter.

  • Publicerad 16:30, 4 feb 2020

Statistiken ger inte en helhetsbild över läget på platserna.

Skarpnäck, Bagarmossen, Kärrtorp, Björkhagen och Hammarbyhöjden. Alla de områdena är i behov av trygghetsskapande åtgärder, tänkte staden när de i maj ansökte om ordningsvakter längs linje 17. Men polisen valde att endast godkänna vakter i Skarpnäck och Bagis.

Orsaken var, enligt myndigheten, att övriga tre områden har färre störningar än de två godkända. Samtidigt ansåg myndigheten att flera av störningarna som fanns i de nekade områdena ska bekämpas av poliser snarare än ordningsvakter.

”Även av lokalpolisområde Globens remissvar kan man dra slutsatsen att ordningsstörningarna är få, och att de störningar som beskrivs ske på de aktuella platserna är av mer polisiär karaktär, så som personrån och våldsbrott”, står det i polisens motivering.

Ord framför siffror

Leila Baksi, säkerhetsstrateg på stadsledningskontoret, tycker att polisens rättsavdelning stirrar sig blinda på siffrorna. Det är problematiskt, menar hon, eftersom ordningsstörningar som skadegörelse, skrik, skrän och fylleri sällan polisanmäls.

– Statistiken ger inte en helhetsbild över läget på platserna, därför har jag svårt att förstå varför man inte lyssnar till stadsdelen och lokalpolisen. Deras ord borde väga tyngre än siffrorna, säger Leila Baksi.

Hon efterlyser en lagändring som tydliggör vakternas uppdrag och som ger dem större möjligheter att arbeta brottsförebyggande för att öka känslan av trygghet.

"Positivt överraskad"

Även på lokalpolisområde Globen anser man att det är angeläget att se över lagstiftningen. Likaså ordningsvakters utbildning som i dag är endast två veckor. Polisernas sträcker sig över fem terminer.

– Politikernas intention med ordningsvakter krockar med hur lagen är tänkt att användas. Tanken när den skrevs var nog inte att använda vakterna som en polisstyrka som ska kunna användas över ett stort område, säger Andreas Lindfors, områdespolis i lokalpolisområde Globen.

När kommunen inte kan ordna fram fler poliser är det, enligt Lindfors "klart att de rycker i ordningsvakterna".

– Jag förstår att staden gör det här och är positivt överraskad av hur det gått.

Ordningsvakter i Skarpnäck

Här får ordningsvakterna arbeta t.o.m. oktober 2020:

Skarpnäck/Pilottorget/Brandparken, Skarpnäcks torg, Bagarmossen/Lagaplan

Här har polisens rättsavdelning sagt nej till ordningsvakter:

Hammarbyhöjden, Kärrtorp,Björkhagen

Visa merVisa mindre