SKADLIGT? Drakenbergsparken är en av de parker på Söder som i dag har fallskydd i form av plastgjuten gummi, något Mathias Leveborn (V) vill ändra på. Foto: Nira Rodriguez Molin/Jonas Lagergren

Kravet: Gummit i lekparkerna måste bort

Fallskydd som är gjorda i platsgjuten gummi i stans lekparker är farliga för miljön såväl som barnen och måste tas därför tas bort. Det kräver nu Vänsterpartiet på Södermalm.

  • Publicerad 17:56, 22 okt 2018

Det är med målsättningen "Giftfritt Stockholm 2030" som ett förslag till rekommendationer för konstgräs, gummigranulat och plastgjutet gummi just nu är ute på remiss för att minska spridningen av miljöfarliga mikroplaster.

Syftet med kemikalieplanen är dels att utreda källorna till mikroplasterna och även ge förslag på hur de kan fasas ut. Det genomgående fokuset är att minska barns exponering, eftersom de är extra känsliga för de skadliga ämnena.

Mikroplaster

Förutom konstgräsmattor tar rapporten också upp de fallskydd i gummi som bland annat finns i vissa lekparker, som även de bidrar till mikroplaster. Enligt rapporten finns det inte tillräckligt med forskning för att med säkerhet säga att gummimattorna är ofarliga. Staden bör därför överväga att ersätta fallskydd i gummi med ett mindre farligt material, står det i rapporten.

Vänsterpartiet vill ta det säkra framför det osäkra och helt enkelt ta bort alla fallskydd från Stockholm så fort som möjligt.

Stockholms storsatsning på konstgräs blev en chock för miljön

– Inte bara visar rapporten att materialet är särskilt farligt för barn och miljön, den visar också att benbrotten ökar i de miljöer där fallskydden används. De motsätter sin egen funktion och är potentiellt farliga, varför ska vi då ha dem? säger Mathias Leveborn, vänsterpartist i Södermalms stadsdelsnämnd.

Miljonsatsning ska kartlägga mikroplaster i Stockholm

V vill att man utreder andra alternativ för att ersätta fallskydden, som exempelvis sand. Dessutom kräver man att staden sätter upp skyltar vid de platser där det finns konstgräsmattor i dag, som exempelvis Nytorget, där man kan läsa om riskerna och vad man kan göra för att minimera dem.

– Det är en rekommendation från europeiska kemikalieinspektionen och ett första steg. Som vuxen kan man då åtminstone välja om man vill utsätta sig för den potentiella faran eller inte. På sikt vill vi att konstgräsmattorna byts ut mot naturgräs, säger Mathias Leveborn (V).

Åtta parker på Södermalm

Fallskydd finns i dag på åtta platser i lekparker på Södermalm. Leveborn tycker att alla gummimattor ska tas bort, både på Södermalm och i alla andra delar av Stockholms stad.

Fiasko för nya konstgräset – brunt smul fastnar på skor och kläder

Men miljöborgarråd Katharina Luhr (MP) vill inte ta bort de gummimattor som finns i dag, bland annat då de ökar tillgängligheten för exempelvis funktionshindrade barn, menar hon.

– Vi vill bli mer restriktiva när det gäller att lägga gummi i stan och ser hellre att man använder naturmaterial. Men jag ser inte att vi direkt ska ta bort de fallskydd som finns, många av dem är nylagda och förknippade med investeringar. Vad jag har erfarit blir mattorna farliga först vid slitage, när man kommer ner till det undre skiktet, och när det väl sker tycker jag att man ska byta ut dem.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Katarina Luhr (MP) menar istället att de som har lagt fallskydden ska ta ett större ansvar för tillsynen.

– Vi måste öka medvetenheten så att de stadsdelar och skolor exempelvis som lagt mattorna förstår riskerna vid slitage. Vi fortsätter att se över riskerna, men min bedömning är att så länge de är intakta utgör de ingen fara.

Här finns fallskydd i gummi på Södermalm

Skinnarviksparken

Timmermansparken

Tengdalsparken

Franzens park

Södermalms allé

Drakenbergsparken

Det är det undre lagret såväl som limmet (mellan det undre och det övre lagret) som enligt forskning kan vara cancerframkallande och orsaka hormonrubbningar. Barn är särskilt känsliga för ämnena.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.