Nu ska Östermalms parker bli renare. Foto: Sigrid Malmgren/Karin Nilsson

Kravet: Östermalm papperskorgar får aldrig blir överfulla

Stadsdelen har undertecknat ett nytt avtal för hur parkerna på Östermalm ska skötas.

  • Publicerad 10:18, 18 dec 2019

Svensk markservice blir stadsdelens nya parkdriftsentreprenör från och med den 1 april 2020 och tar då över städning, snöröjning och parkskötsel. 

Det nya avtalet beskriver vad som vill uppnås istället för frekvens, till exempel att soptunnorna aldrig ska vara överfulla istället för hur ofta skräpkorgarna ska tömmas. Nytt i upphandlingen är också krav på att entreprenören sysselsätter ett par personer långt från arbetsmarknaden i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. 

Svalt intresse för att plocka skräp på Östermalm

– Jag är glad att vi har ett nytt avtal som ger oss verktyg att förbättra skötseln av våra parker under kommande år. Antalet besökare i våra parker ökar hela tiden och ställer ökade krav. Att vi dessutom kan ge en person som står långt ifrån arbetsmarknaden ett jobb känns särskilt glädjande, säger Andréa Hedin (M), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd.