KRITIK. De anhöriga är kritiska till vården på Polhemsgården:"Stämningen är förtvivlad". Foto: Leif Oldenburg

Krisläge på Polhemsgården

Den 1 mars i år tog vårdkoncernen Vardaga över driften av Polhemsgården i Huvudsta. I dag, fyra månader senare, är de anhöriga upprörda. Många oroar sig för de boendes säkerhet.

  • Publicerad 09:29, 28 jun 2019

Det går inte att spara på den här typen av boenden.

MÖTE. Omsorgsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD). Foto: Leif Oldenburg

Redan när Vardaga vann upphandlingen och tog över driften av demensboendet efter Förenade Care var många anhöriga kritiska. Vardagas bud för att driva boendet på uppdrag av Solna stad låg cirka tre miljoner kronor lägre per år än närmaste konkurrent. Kontraktet löper på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare åtta år.

Knappt fyra månader efter övertagandet berättar anhöriga om sjuksköterskebrist, inställda aktiviteter, skrivelser och avvikelserapporter som har försvunnit och anställda som inte vågar protestera av rädsla för att förlora jobben.

– Stämningen är förtvivlad. Det har varit stor brist på både läkare och sjuksköterskor sedan Vardagas övertagande. De sjuksköterskor som är i tjänst går på knäna. Många som reser bort på semester är oroliga för sina anhörigas liv, säger Birgitta Törnström som är sammankallade i den styrgrupp som de anhöriga  bildade efter Vardagas övertagande.

Rädd personal

Hon beskriver en nästan mardrömslik stämning bland personalen som utsätts för hot om de kritiserar situationen på demensboendet.

– Personalen säger att de inte kan ta ansvaret om någon dör. Men de är rädda och vågar inte klaga, precis som många äldre med anhöriga på boendet.

De anhöriga har avtalat ett möte med omsorgsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD). Han vill inte uttala sig om situationen på Polhemsgården innan mötet.

– Det blir en bättre dialog om den sker direkt med de anhöriga än genom media. Men man ska komma ihåg att avtalet inte hunnit implementeras fullt ut. Det kan ta ett halvår, säger han.

Lägre kostnad

Polhemsgården hade tidigare en bemanning som låg högre än likartade boenden i Solna stad. I Vardagas vinnande bud var bemanningskvoten lägre än tidigare, men fortfarande över Solna stads minimikrav. Dygnsersättningen sänktes enligt de anhörigas styrgrupp med 100 kronor per dygn, vilket innebär cirka tre miljoner lägre kostnad per år beräknad på 80 boende.

– I upphandlingskraven togs ingen hänsyn till vilka som bor på Polhemsgården. Tre av fyra sitter i rullstol. Då måste man räkna på ett annat sätt. Det går inte att spara på den här typen av boenden, säger Birgitta Törnström.

Neddragningar på demensboende

Polhemsgården

Polhemsgården är ett äldreboende med inriktning på personer med demenssjukdomar. Boendet har 84 lägenheter.

Polhemsgården drevs fram till i år på entreprenad av Förenade Care på uppdrag av omsorgsnämnden i Solna stad.

Den 1 mars nästa år tog Vardaga över driften av boendet. Kontraktet är på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare åtta år.

Vardaga (tidigare Carema) ägs av Ambea som börsintroducerades i mars 2017.
 

Stockholm Direkt