Här, på Gymnasievägen 5, flyttar Ungdomens hus Nova in. Förslaget att även låta Träffpunkten, Vallentunas mötesplats för äldre, flytta in möts nu av kritik. Foto: Ella Söderberg

Kritik mot flytten av Träffpunkten i Vallentuna

Alliansen i Vallentuna har föreslagit att Träffpunkten, en mötesplats för äldre, flyttar in i Nova Ungdomens hus nya lokaler. Det har lett till besvikelse bland besökare – och på måndag ordnas en manifestation mot flytten.

  • Publicerad 15:13, 14 jun 2019

Som vi skrivit om innan föreslogs det i maj att att fritidsförvaltningen tar över verksamheten Träffpunkten från socialförvaltningen.

I samband med det vill Alliansen också att Träffpunkten ska flytta in i ungdomsgården Novas nya lokaler på Gymnasievägen 5, och det är just flytten som får kritik från föreningarna som nyttjar Träffpunktens lokaler.

Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M) menar att det kommer göra det mer naturligt att skapa fritids- och kulturaktiviteter för Träffpunktens målgrupper, om verksamheten ligger under fritidsförvaltningen.

En annan fördel, menar Alliansen, är att generationer kan mötas när både ungdoms- och äldreverksamhet huserar på samma ställe.

Men efter förslaget höjdes alltså kritiska röster. Kritiken har bland annat handlat om att det kommer bli för långt för de äldre att gå när man flyttar verksamheten från centrum till adressen vid Vallentuna gymnasium.

Klart: Här är Novas nya lokaler

"Enda livsgnistan"

Sonja Hall, styrelseledamot i anhörigföreningen i Vallentuna, menar också att en lokal där många människor ska samsas om utrymmet kan avskräcka många äldre från att gå dit alls.

– Personer som är svaga eller mår dåligt, de går inte och sätter sig i en lokal där det finns 150 personer, säger hon.

Hon berättar också att det tagit ett tag för många att våga sig dit, men att Träffpunkten idag är en del av många Vallentunabors dagliga rutin.

– Det är många personers enda livsgnista, säger Sonja Hall.

Kommunstyrelsen backar

Föreningarna som nyttjar lokalen menar också att de varken blivit informerade eller tillfrågade vad de tycker.

Med anledning av detta valde kommunstyrelsen att skjuta upp beslutet om frågan som annars skulle tagits upp i kommunfullmäktige på måndag. Alliansen upgger dock i ett pressmeddelande att de är fortsatt positiva till förslaget. Nu vill de inleda en dialog med föreningarna och man planerar att hålla dialogmöten.

– Vi kommer därefter, under hösten, att presentera ett förslag gällande Träffpunkten som föregåtts av mer information och dialog och är bättre förankrat hos samtliga berörda parter, skriver Alliansen i pressmeddelandet.

Går ihop i manifestation

För att få politikernas uppmärksamhet går nu de berörda föreningarna ihop och håller en manifestation på måndag.

– Vi måste visa att vi är en stor mängd människor som inte vill att de ska flytta Träffpunkten. Det är viktigt att politikerna förstår, säger Sonja Hall.

VallentunaDirekt har sökt kommunalrådet Parisa Liljestrand (M), utan att ha lyckats nå henne.

Förslag: Låt Träffpunkten flytta in i nya Nova

Manifestationen

Manifestationen sker måndag 17 juni, klockan 15.00 på Tuna torg.

Manifestationen kommer efter det gå till kommunfullmäktiges möte i Kulturhuset.

Stockholm Direkt