Flaggar. Kommunen förlorar kontroll över skolutbyggnaden när hälften av alla nya skolor ska byggas och drivas av privata aktörer, menar S i Huddinge. Foto: Claudio Britos

Kritik mot Huddinges beroende av friskolor

Socialdemokraterna tycker att den borgerliga koalitionen förlitar sig alldeles för mycket på friskolor när platsbristen i Huddinges skolor ska lösas. "Privata aktörer har inget krav på sig att tillgodose platser för Huddingeelever", säger Rasmus Lenefors (S).

  • Publicerad 12:00, 14 nov 2019

Det råder brist på skolplatser i Huddinge och fram till 2035 måste det göras utrymme för ytterligare 8 500 elever. Det ska lösas dels genom att bygga ut existerande skolor och dels genom att bygga helt nya.

I kommunens lokalbehovsplan för de kommande åren räknar man med att en stor del av platserna ska skapas av fristående aktörer. Det är ett uttalat politiskt mål att hälften av alla nya skolor ska vara friskolor.

– Man räknar i mycket hög grad, och i vissa fall i full omfattning, med att friskolornas platser ska gå till elever bosatta i Huddinge. Det är orealistiskt eftersom hälften av eleverna i friskolorna i dag kommer från andra kommuner, säger Rasmus Lenefors (S), andra vice ordförande i grundskolenämnden.

Tappar kontrollen

Han menar också att kommunen förlorar kontroll över skolutbyggnaden när hälften av alla nya skolor ska byggas och drivas av privata aktörer.

– Det finns inga garantier för att en privat aktör vill bygga på den mark vi anvisar. Privata aktörer har inget krav på sig att tillgodose platser för Huddingeelever. När vi har stor brist på skolplatser är det kontraproduktivt att vi tappar kontrollen över skolutbyggnaden.

Det är något som förvaltningen också påpekar i verksamhetsplanen: ”I de fall där det planeras för friskolor och dessa av olika skäl blir försenade eller till och med inte byggs, kan konsekvensen blir ett ökat söktryck på kommunala skolor.”

Nämnden godkände

I tisdagens grundskolenämndsmöte krävde Socialdemokraterna att förslaget skickas tillbaka till förvaltningen med ett krav om förtydliganden om hur många platser som kan skapas för Huddingeelever i friskolorna. Nämnden beslutade dock att gå vidare med planen.