Förslag. Hur bygget ska se ut är ännu inte bestämt, men här är en skiss som visar hur det kan komma att gestalta sig. Foto: Illustration: 3D House

Kritik mot nya äldreboendet i Djursholm

Vid Vendevägen i Djursholm planeras ett nytt äldre- och korttidsboende. Villaägareföreningen i Danderyd är kritiska mot bygget, som de anser påminner om ett fabriksbygge.

  • Publicerad 16:14, 19 nov 2019

Ett nytt äldreboende och korttidsboende planeras vid Vendevägen/Bragevägen i Djursholm. Byggnaderna ska få två till tre våningar.

Första gången ärendet började planeras var 2014, då grannarna fick säga sitt om planerna i ett samråd. Men sedan har det dröjt tills nu innan projektet fått ny fart – och nu har byggplanerna utökats med 500 kvadratmeter.

"Okänsligt"

Villaägareföreningen i Danderyd har nyligen gjort en genomgång av de vallöften som gavs av politikerna innan fjolårets val.

Bland annat handlar det om det nya boendet. ”Det är inte värdigt att gamla personer skall tillbringa sina sista dagar i en fabriksbyggnad. Genom att så okänsligt planera in en byggnad som absolut inte passar in i omgivande miljö har man nu än en gång bäddat för protester och överklaganden”, skriver villaägareföreningen.

Projektet får också kritik från Danderydscentern.

– Det är för högt och man använder för mycket mark, sa Kristin Eriksson (C), ledamot i byggnadsnämnden, tidigare under hösten.

Men Claës Breitholtz (M), ordförande i byggnadsnämnden, håller inte med.

– Det här är något vi verkligen behöver. I dag måste vi skicka folk till Farsta för att vi inte har korttidsplatser, och det är inte värdigt. Någonstans måste en så här stor byggnad ligga, och det måste vara nära kollektivtrafiken, sa Claës Breitholtz tidigare.

Beslut den 9 december

Enligt honom handlar storleken om att en del i projektet är att skapa en så kallad "sinnenas trädgård".

– Så att de som bor där ska kunna gå ut, säger Claës Breitholtz nu.

När det gäller villaägareföreningens kritik mot byggnadens utseende, säger Claës Breitholtz, att det är något som bestäms i bygglovsskedet.

– Vi har försökt medge så mycket material som möjligt, som tegel, trä eller puts, så att arkitekten ska ha frihet att utforma det så bra som det går. Man kan tänka sig olika material på olika delar så att det ser ut som flera hus, säger Claës Breitholtz.

Marken för vård- och omsorgsboendet ska säljas till Vectura, enligt planen. Beslutet att sälja marken överklagades till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet. Nu ligger ärendet hos kammarrätten som ska ta ställning till om man ger prövningstillstånd.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan den 9 december. Därefter återstår det att se om detaljplanen överklagas.

Stockholm Direkt