Utred alternativ till nuvarande förslag att anknyta nya gula linjen med ett spår och plattform i ett separat rör parallellt med grön linje vid Odenplan, tycker Odenplansgruppen. Foto: Karin Nilsson

Kritik mot tunnelbanebygge på Odenplan

Utred alternativ till placeringen av gul linjes spår och plattform. Det kräver Odenplansgruppen som menar att stora skattemedel går förlorade om spår och plattform byggs som nu planeras.

  • Publicerad 11:54, 12 dec 2014

Nu engagerar sig Odenplansgruppen i bygget av den nya tunnelbanelinjen som ska gå från Odenplan via Hagastaden till Solna. Tanken är att den nya tunnelbanan ska kunna nås via befintliga entréer på Odenplan men att det ska ske en tillbyggnad av nuvarande station för att ansluta plattform och nya spår. Odenplansgruppen kritiserar nuvarande förslags placering av spår och plattform. Främst för att det inte skulle gå att förlänga linjen söderut då den gamla gröna linjen ligger i vägen.

– Linjen kommer att behöva kasseras om tio, tjugo år när staden har mer pengar och vill dra spår via Fridhemsplan bort till Liljeholmen, säger Göran Larsson, aktiv i Odenplansgruppen.

Malin Harders, projektchef för tunnelbaneutbyggnaden, säger att fördelen med att bygga den nya perrongen och spåren på samma nivå som grön linjes är att det blir ”smidiga omstigningar och kortare vägar upp ur tunnelbanan”.

"Dyrare att bygga så att man kan förlänga söderut"

– Att bygga en station så djupt att det det går att förlänga söderut skulle innebära att stationen med största sannolikhet skulle behöva placeras under Citybanan. Det bedöms som en dyrare lösning och det blir längre att gå för omstigning till grön linje och upp till ytan vid Odenplan än föreslagen lösning, enligt Malin Harders.

Odenplansgruppen kritiserar också att arbetet med att bygga den nya stationen planeras att ske i öppna schakt vilket skulle "belasta platsen hårt miljömässigt med buller, nedsmutsning och ett stort antal lastbilstransporter".

– Det är tyvärr inte möjligt att bygga ut tunnelbanan utan att störa. I föreslagen lösning behöver vi ha öppna schakt, men i vilken omfattning och under vilka tider kan vi inte svara på i nuläget. Vi arbetar intensivt med att hitta lösningar för att kunna bygga en del utan öppna schakt och vi tittar också på hur vi kan minimera tiden för de öppna schakten, säger Malin Harders.

Förlorade skönhetsvärden och trafikkaos

Odenplansgruppen framför dessutom att grön linje enligt nuvarande förslag kommer att behöva stängas av i månader vilket skulle orsaka trafikkaos och att almen som står i nördöstra hörnet av Gustav Vasa-kyrkans tomt kommer att bli svår att bevara. Det skulle innebära att stora skönhetsvärden går förlorade, menar gruppen.

Nu har den kommit med alternativa förslag till stationsplaceringen. Ett är att förlägga gul linjes station under S:t Eriksgatan mellan Karlbergsvägen och Vanadisplan.

– Då skulle norra änden av plattformen kunna anslutas till Citybanans biljetthall på Dalagatan och det skulle finnas möjlighet att bygga vidare gul linje söderut mot Fridhemsplan och Rådhuset, säger Göran Larsson.

Samråd pågår till och med 14 december, sen ska alla synpunkter på förslaget sammanställas.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Här är grönblå ordern om "Fredhällsplanen"

Nyheter Beslut på exploateringsnämnden Nu är det officiellt. De grönblå har gett tjänstemännen i uppdrag att hitta en ny plats för "Fredhällsplanen".tisdag 11/12 17:22

Krogvärlden har fortfarande egna sjuka regler

Krönika JARNLO: Lyckan över att bli sedd förbyttes snabbt till ett hån "Idag får du ta del av dricksen, men det är verkligen bara en engångsgrej", sa hovmästaren.tisdag 11/12 16:56