Tillfällig lösning. Örbyskolan fick ett pop-up-högstadium på grund av ökat antal elever i de åldrarna, samtidigt som de andra skolorna inte hunnit byggas ut än. Foto: Stockholms stad

Kritik när Örbyskolans nya högstadium läggs ner

Örbyskolan byggdes ut med ett högstadium förra året. Men verksamheten är bara tillfällig – år 2023 läggs det ned.

  • Publicerad 19:34, 20 dec 2018

Örbyskolan fick ett högstadium förra året. Ett nytt tillfälligt skolhus ställdes upp på skolans område och i det två våningar stora huset ryms sex klassrum för årskurs fyra och fem. Det har frigjort plats åt nyanlända elever, och ett högstadium, i skolans huvudbyggnad.

Fem högstadieklasser

Där huserar nu fem klasser i årskurs 7-9, men högstadiet är bara tillfälligt och kommer att läggas ned år 2023.

– Det ska fasas ut. De elever som börjar åk 7 år 2021 får gå ut åk 9 här, säger Christina Larsson, rektor på Örbyskolan.

Från 2022 ska istället grannskolorna Bäckahagen och Sturebyskolan kunna ta emot områdets äldre elever, eftersom de skolorna byggs ut, enligt Christina Larsson.

– Det är bättre om yngre elever har närmare till sin skola än de äldre. Då kan vi öka antalet klasser i de lägre årskurserna, om paviljongen blir kvar.

Vad tycker ni om detta?

– Både och. Det är bra att få ha kvar eleverna hela vägen till åk 9. Det kan bli svårt att rekrytera personal när man vet att det bara är en tillfällig lösning, säger Christina Larsson.

S-motion i fullmäktige

Ulf Walther (S), Örbybo och tidigare ordförande i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, är kritisk. I en motion till Stockholms kommunfullmäktige, där han nu blivit invald, vill han att Örbyskolans högstadium ska permanentas.  

Skolan har tidigare haft problem med elevflykt redan från årskurs fem, för att eleverna söker en 6-9-skola, enligt Walther. Han menar att det finns tillräckligt elevunderlag – många nya bostäder på gång i området plus flera hundra nyanlända barn i modulhusen – för ett högstadium även i Örby.

Så rena eller smutsiga är Stockholms bad

Nyheter LISTA: Baden där du kan kasta dig i – men här ska du inte hoppa i plurret Staden genomför ständigt vattenprover på Stockholms allmänna badplatser för att säkerställa att vattnet inte utgör någon hälsorisk. Här är resultatet av ditt bads senaste mätning.tisdag 25/6 19:00

Trasig pump bakom badavrådan i Långsjön

Nyheter Gäller tills vidare Avrådan för bad i Långsjön pågår fortfarande medan man undersöker om en havererad pumpstation har läckt utsläpp eller inte.tisdag 25/6 13:20