SKATEPARK. Beslutet om en skatepark i Väsby ligger fast sedan 2018 men placeringen utreds fortfarande. Svenska juniormästaren Calle Öjert från Väsby får vänta på en park på hemmaplan. Foto: David Östlund

Kritik när skejtpark i Vilundaparken dröjer

För drygt ett år efter sedan slog kommunstyrelsen fast att det ska byggas en skatepark i Väsby. Men ännu har inget hänt. Väsbyalliansen hänvisar till problem med placeringen i Vilundaparken.

  • Publicerad 16:10, 18 feb 2020

Vilundaparken är ett känsligt område att bygga på.

Det har varit många turer kring skateparken i Väsby. Först skulle den byggas i Smedby. Sedan skulle den inte byggas alls. Därefter skulle den byggas, men inte i Smedby utan troligtvis i Vilundaparken. Men någon skatepark har Väsbyborna ännu inte sett till.

Frågan tas upp i en interpellation till kommunstyrelsen av oppositionsråd Mathias Bohman (S).

– Trots att över ett år har gått sedan kommunstyrelsen slog fast att dess beslut ligger fast och ska verkställas skyndsamt, sker arbetet med skateboardparken allt annat än skyndsamt, skriver han.

Enligt Mathias Bohman bedyrar kommunens politiska ledning gång på gång att skateboardparken ska byggas, men arbetet "håller inte det tempo som kommunstyrelsen angett och snarare kommer det signaler om att styret har gett arbetet låg prioritet."

Känsligt område

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Andrea Möllerberg (VB) hänvisar till pågående utredning av åsen/grundvattentäkten i Vilunda.

– Vilundaparken är ett känsligt område att bygga på på grund av grundvattentäkten och bygget av fotbollshallen påverkar även vad vi kan göra med resten av parken. En skatepark innebär enbart hårdgjorda ytor och även djupa gropar ner i marken, det vill säga ingrepp som kan påverka grundvattentäkten och är därför inte en snabb fråga att svara på, förklarar hon.

Hon pekar på att kultur- och fritidsnämnden tagit beslut om utredning av placering i just Vilundaparken och att den utredningen måste bli klar före nästa steg.

– Att hålla på med parallella utredningar är inte möjligt, utan man får ta ett steg i taget. Skulle det framkomma att Vilunda inte är möjligt, då får man titta på ny placering, säger Andrea Möllerberg.

Skateparken planeras till Vilundaparken

Slopad skatepark – ett svek mot kidsen i Väsby

Tio miljoner till skateparken

Stockholm Direkt