Oppositionsborgarråden Clara Lindblom (V) och Emilia Bjuggren (S) är emot förslaget om skola på Solhems BP. Mittenbilden är en genrebild. Foto: Jessica Segerberg/Mikael Andersson/Louise Helmfrid

Kritiken växer mot förslaget om skola på Solhems BP

Förslaget om att bygga skola på Solhems bollplan har mötts av kritik från två föreningar i Spånga. Nu stämmer oppositionsborgarråden Emilia Bjuggren (S) och Clara Lindblom (V) in i kritiken. De menar bland annat att behov av idrott och skola ställs mot varandra.

  • Publicerad 16:22, 27 feb 2020

SpångaDirekt har tidigare skrivit om kritiken från gruppen "För Spångas Framtid" och Barnverket mot förslaget att bygga en ny F-6 skola på Solhems BP, för att möta behovet för de barn som ska flytta in i Bromstensstaden.

Såväl Emilia Bjuggren (S), vice ordförande i exploateringsnämnden, och Clara Lindblom (V), ledamot i nämnden, där förslaget ska tas upp, sällar sig nu till kritikerna. Båda pekar på behovet av idrottsplatser.

– Huvudingången är att man ställer två verksamheter som är helt nödvändiga för barn och unga mot varandra. När man planerar för stadsutveckling så ska man planera in skola, så att man i efterhand inte försöker trycka in en skola på platser som redan används, säger Emilia Bjuggren.

Finns andra platser

Sju platser utöver Solhems BP där en ny skola skulle kunna byggas finns redan utpekade av staden. Clara Lindblom vill att man tittar närmare på två av dem. Den ena på Duvbovägen/Skoghällsbacken och den andra mellan Duvbovägen och Winquists väg, på samma sida järnvägen som Bromstensstaden.

– Då tar vi inte idrottsmark. Det skulle vara en utmaning att få klart till 2025 men det är det med alla de här platserna. Vi vet att det är svårt att ersätta idrottsmark, varenda gång säger man att den ska ersättas men det blir väldigt sällan så, säger Clara Lindblom.

Hon och Emilia Bjuggren menar också att en skola närmare Järva skulle innebära ett större upptagningsområde och bidra till integration.

– En av tankarna med skolan var att man skulle ha upptag från både Bromsten och Rinkeby. Ju längre in i Spånga man hamnar, förlorar man den integrerande aspekten, säger Emilia Bjuggren.

Äger inte tillräckligt mycket mark

Anledningen till att man inte föreslagit en plats närmare Bromstensstaden, är för att staden inte äger tillräckligt stor yta där för att bygga en skola, säger Zeinab Jama, projektledare på exploateringskontoret. Om Solhems BP ska ersättas med annan idrottsmark om skolan byggs är inte klart än.

– I dagsläget har vi ingen ersättningsplats, men det har kommit in en del önskemål om det som vi får titta på framöver om det finns möjligheter till det, säger hon.

Förslaget om att ta fram en detaljplan för skolbygget tas upp i exploateringsnämnden 19 mars. SpångaDirekt har sökt nämndordförande Johan Nilsson (M) som inte vill kommentera förslaget innan beslutet har tagits.

Förslaget: Bygg en skola på Solhems bollplan

Ny skola för att möta behovet i Bromstensstaden

Nya stadsdelen Bromstensstaden ska i slutändan rymma 2500 bostäder. För att möta behovet av skolplatser i området ska en ny skola F-6 med plats för 630 elever att byggas. Tidigare föreslog man att den skulle byggas på Bromstens IP, ett förslag som drogs tillbaka. Nu är det Solhems bollplan som är föreslaget. Kritiska röster har höjts från nätverket "För Spångas framtid", föreningen Barnverket och nu även oppositionsborgarråden Emilia Bjuggren och Clara Lindblom.

Kritiken handlar till störst del om att man vill att skolan ska ligga närmare själva Bromstensstaden, framförallt på samma sida om järnvägsspåren, och att man bygger bort en fotbollsplan utan att ha ett förslag på hur den ska ersättas.

Visa merVisa mindre

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt