Under demonstrationen/performancekonstverket kommer 50 svarta tröjor att sättas upp runt träd som planeras att huggas ner i samband med bygget av Nya Islandstorget. Foto: Karolina Bjursten

Kritiker protesterar mot bostäder vid Islandstorget – med konstverk

Nya Islandstorget som ska knyta ihop Södra Ängby och Blackeberg har fått skarp kritik av boende kring området. Nu tänker kritiker samlas på platsen och protestera – genom en demonstration och konstverk i ett.

  • Publicerad 17:05, 23 sep 2019

BrommaDirekt har tidigare rapporterat om den hårda kritik som uttryckts av Brommabor i samband med bygget av Nya Islandstorget, som ska knyta ihop Södra Ängby med Blackeberg. Nu ska missnöjda anordna en så kallat "performance-demonstration" på platsen – en demonstration och ett konstverk i ett.

Enligt initiativtagaren Karolina Bjursten är syftet är att protestera mot vad hon anser vara en ovarsam förtätning av Stockholm i allmänhet, och byggplanerna i Blackeberg och Södra Ängby i synnerhet.

– Vi måste ställa oss frågan vilka värden som offras för byggen som dessa. Det blir ingen kvalitet och innebär mycket problematik; det påverkar djur- och växtliv, blir för få skolplatser, minskar kvaliteten i boendemiljön och så vidare. I just det här fallet handlar det även om kulturhistoriska arv som måste flyttas och om viktiga grönytor som går förlorade, säger hon.

I stället för plakat och slagord kommer demonstranterna att klä sig i helsvart och sprida ut sig i området sittandes på stolar, liggandes i hängmattor och lutandes mot träd som planeras att skövlas.

– Några kommer också att sitta utplacerade och läsa i gamla encyklopedier bredvid fornminnet Skålgropsstenen och Lilla Ängby gård vilket blir väldigt symboliskt. I slutet av demonstrationen knyter vi även fast svarta tröjor runt träd som ska huggas ner. Det kommer vara en tyst och fredlig demonstration som kommer att bli väldigt effektfull, säger Karolina Bjursten.

Demonstrationen kommer att filmas och dokumenteras, och tanken är att materialet sedan ska kunna ställas ut som ett konstverk.

– Vi hoppas få igång en ordentlig debatt kring hur det egentligen byggs i Stockholm. Det långsiktiga målet är att Stockholmarna ska få upp ögonen och våga säga ifrån, säger Karolina Bjurmark.

Då sker demonstrationen

Den 12 oktober samlas demonstranterna klockan 12.45 vid Islandstorgets tunnelbaneuppgång. Demonstrationen/performancekonstverket startar sedan klockan 13.00 och varar till 13.30. Om det regnar skjuts det upp till dagen därpå.