Renovering. Fönsterbytet är en del av en större fasadrenovering som pågått sedan i juni. Så här såg det ut på platsen i oktober. Foto: Sacharias Källdén

Kritiserat fönsterbyte i Kärrtorp får ja

Utan bygglov inledde Svenska Bostäder ett fönsterbyte på en kulturhistorisk fastighet i Kärrtorp. Efter att stadsbyggnadskontoret sagt nej till bygglov i efterhand överklagade bostadsbolaget ärendet till nämnden, som nu ger ett annat besked.

  • Publicerad 19:30, 4 feb 2020

Svenska Bostäder, SB, skickade in en ansökan om bygglov i augusti förra året, gällande byte av fönster och fönsterdörrar på den grönklassade fastigheten Eggegrund 1 i Kärrtorp. Klassningen är gjord av Stadsmuseet och säger att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde.

I ett mejl till SöderortDirekt skriver SB att de lämnade in ansökan på grund av att kringboende visat oro för att åtgärden skulle förvanska byggnaden. Målet med ansökan var, enligt bostadsbolaget, att få bekräftelse på att åtgärden inte innebar någon förvanskning.

Men i oktober, innan SB hunnit få godkänt på sin ansökan, fick stadsbyggnadskontoret in en tillsynsanmälan om att bytet redan var i gång. Kontoret kontaktade Svenska Bostäder som avbröt fönsterbytet.

Klubbades 30 januari

I november meddelade kontoret att de säger nej till bygglov i efterhand, bland annat med hänvisning till Stadsmuseets klassificering.

"Ändringen av fönsters och fönsterdörrars material, storlek, karmdjup, profilering, och ändrat utförande av spröjsindelning på vissa fönster bedömer kontoret inte som en varsam ändring", står det i kontorets mejl till bostadsbolaget.

SB valde emellertid att överklaga ärendet till stadsbyggnadsnämnden, som torsdagen den 30 januari godkände begäran om bygglov. När arbetet med fastigheten kan vara färdigställt är i nuläget inte klart.