Beirut Meza har en avskild del för vattenpiporna. De kan nu behöva stänga den delen av sin verksamhet. Foto: Louise Bornhall

Krog i Jakobsberg kritisk mot nya rökförbudet

I juli börjar det nya rökförbudet gälla, och det inkluderar även e-cigaretter och vattenpipa. Något som slår hårt mot restauranger som erbjuder just vattenpipa, som Beirut Meza i Jakobsberg.

  • Publicerad 16:26, 4 mar 2019

Den 1 juli är det slutrökt på både inomhus- och utomhusserveringar, något som påverkar många av de restauranger runt om i landet där det går att röka vattenpipa.

I Gula villan vid Jakobsberg station huserar den libanesiska restaurangen Beirut Meza, som på övervåningen har särskilda rum där det går att röka vattenpipa. Något man tvingas sluta med till sommaren.

– Det är en del av vår verksamhet, så det kommer självklart att påverka oss för att vi kommer få mindre intäkter. Vi har folk som jobbar med att sköta om den här delen, så vi kommer vara tvungna att säga upp folk om den behöver stängas, säger restaurangägaren Samer Chammas.

Skrivit under namninsamling

Han menar att det hör till den libanesiska kulturen att kunna röka vattenpipa, och har aldrig upplevt att det varit ett problem på restaurangen eftersom det finns en hel våning utan vattenpipor.

Samer Chammas har skrivit under den namninsamling som startats av Karen Harutyunyan, som driver en vattenpipsrestaurang i bland annat Flemingsberg. Förhoppningen med insamlingen är att regeringsbeslutet ska ändras så att shisha, vattenpipor, inte inkluderas i rökförbudet.

– Det har ju varit på gång länge med någon form av lag, men att förbjuda det helt och hållet ... Alla krögare känner sina gäster, så det hade varit bra om man själv hade kunnat få bestämma, menar Samer Chammas.

Kaféägare i Bromma rasar mot förbud mot vattenpipor

Nya lagen som gäller vattenpipa

"En konsekvens av förslaget att utvidga rökförbudet till att omfatta användningen av andra produkter än tobaksvaror är att rökning av t.ex. vattenpipa förbjuds i bl.a. serveringsmiljöer inomhus och utomhus även om rökmassan inte innehåller tobak.

Det kommer sannolikt innebära att de vattenpipscaféer som finns i dag kommer att tvingas lägga ner sina verksamheter eller ändra verksamheternas inriktning.

Det saknas underlag för att fastställa hur många verksamhetsutövare som berörs av förslaget. Det står emellertid klart att även om det finns undersökningar som tyder på att vattenpipsrökningen i Sverige ökar, är sådan rökning än så länge en begränsad företeelse och antalet vattenpipscaféer få."

Källa: Prepositionen 2017/18:156

Stockholm Direkt