Rivhjälp. Om rivningen inte kommer igång efter hot om vite kan Kronofogden hjälpa till att riva. Foto: Arkivbild/Mostphotos

Kronofogden om radhushelvetet: Vi kan hjälpa till

Bygglovet för de nedbrända radhusen i Segeltorp har gått ut och nu kräver Huddinge kommun att markägaren river och städar upp. Om kraven är verkningslösa finns ytterligare ett alternativ – att låta Kronofogden riva och skicka notan till markägaren.

  • Publicerad 14:11, 6 maj 2019

De nedbrända radhusen vid Gamla Södertäljevägen har blivit ett gissel för grannarna i Segeltorp. I fyra år har tomten sett ut som en soptipp med gammalt bränt byggmaterial och de har gjort allt i sin makt för att kräva att tomten städas upp.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Söndagen den 5 maj gick bygglovet ut, vilket innebär att kommunen kan börja ställa krav på markägarna (det är i nuläget två markägare som tvistar om rätten till en del av tomten).

I ett första skede har bygglovsavdelningen besiktat tomten och kommit fram till att husen ska rivas och att tomten ska städas. Nu ska markägarna ges möjlighet att yttra sig om hur de tänker lösa det. Om de inte kan visa upp en plan kommer kommunen kräva att åtgärderna utförs med hot om vite.

Låt Kronofogden riva

Om markägarna inte har råd eller lust att genomföra en rivning har kommunen än så länge ingen plan. Men det finns ytterligare en möjlighet: Att låta Kronofogden riva och skicka notan till markägarna.

– Det finns en regel i plan- och bygglagen som säger att vi kan biträda kommunen om det behövs, säger Erika Karlsson, jurist hos Kronofogden.

Det är däremot inget som kommunen kan ta till i ett första skede. För att hålla sig inom lagens gränser måste kommunen först ge markägaren chansen att genomföra åtgärden på eget bevåg och sedan försöka tvinga markägaren till det med hot om vite. Först om det blir verkningslöst kan Kronofogden kallas in.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Bygglovet har gått ut – men rivningen av nedbrända radhusen kan dröja

Inget tillstånd för rivning av radhus-helvetet

GRANSKNING. Mordbrand och rufflare i radhusidyllen

Radhus-helvetet: Ruinerna kvar efter tre år

Det här har hänt

September 2012: Kommunen godkänner detaljplanen som tillåter sex radhus i korsningen Gamla Södertäljevägen/Ekhagsvägen.

September 2013: Ansökan om bygglov lämnas in.

April 2014: Kommunen beviljar ett bygglov som gäller i fem år, till april 2019.

Maj 2014: Kommunen vägrar ge startbesked, då det saknas handlingar i det tekniska samrådet.

Oktober 2014: Kommunen gör en besiktning på fastigheten och konstaterar att bygget har påbörjats utan startbesked. Kommunen beslutar om byggstopp.

Oktober 2014: Kommunen ger startbesked, när kompletterande handlingar kommer in. Då bygget ändå påbörjats innan startbesked planerar kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Januari 2015: Byggaren påstår att ett av husen står klart för inflyttning.

Februari 2015: Huset brinner för första gången. Enligt grannar ska en molotov coktial kastats in i det mest färdiga huset.

November 2015: Huset brinner för andra gången den 11 november. Den här gången överantänds hela radhuslängan. Ett radhus brinner ner till grunden, de andra får svåra brand, rök och vattenskador efter släckningsarbetet.

Februari 2016: Södertörns tingsrätt dömmer till markägarens fördel i tvisten om vem som äger marken. Byggherren överklagar till Hovrätten.

April 2016: Natur och byggnadsnämnden beslutar om en byggsanktionsavgift på varje fastighet. Bolaget som står på bygglovet ska betala totalt 190 104 kronor. Då HuddingeDirekt/Södra sidan granskade ärendet 2017 hade byggbolaget ännu inte betalt bötesbeloppet.

Juni 2017: Hovrätten meddelar sin dom i tvisten mellan markägaren och byggbolaget. Den slår fast att det är den gamla markägaren som äger rätten till fastigheterna och innebär i praktiken att byggbolaget är ute ur bilden.

Juli 2017: Ett staket sätts upp runt tomten efter att kommunen hotat markägaren med vite.

November 2018: Huddinge kommun hotar byggbolaget om vite om de inte städar upp byggskrotet på tomten (detta gäller inte rivning av radhusen). Men det visar sig att byggbolaget gått i konkurs, vilket gör att kravet är verkningslöst.

5 maj 2019: Bygglovet går ut. Huddinge kommun förbereder hot om vite om markägaren inte börjar riva husen.