Kullskolan populärast på Kungsholmen

Kring årsskiftet fick Kungsholmsföräldrarna välja vilken skola deras sexåring ska börja i. Nu ska barnen snart sätta sig i skolbänken. Vårt Kungsholmen har listat stadsdelens populäraste kommunala skolor.

  • Publicerad 14:15, 12 aug 2011

Stockholms innerstad har fler barn i skolåldern än någonsin. Vårt Kungsholmen har tagit reda på i vilken skola Kungsholmsföräldrarna helst placerar sina sexåringar. Och det visade sig att Kullskolan i Kristineberg är mest populär.
Hur kommer det sig?
-- Vi har forskare som undersöker just detta, vad som gör en skola mer populär än en annan och de har noterat en del saker, säger utbildningsförvaltningens grundskoledirektör Håkan Edman.
Han menar att det handlar om både subjektiva upplevelser och objektiva bedömningar.
- Å ena sidan handlar det mycket om rykten bland föräldrarna och vilken känsla föräldrarna får för en viss skola. Å andra sidan handlar det om elevernas skolresultat och lärarbehörigheten på skolan. Även storleken på skolan spelar roll, föräldrar sätter hellre sin sexåring i mindre skolor och framförallt i skolor utan högstadieelever, säger han.
Kungsholmens sexåringar placeras i skolorna enligt föräldrarnas val och närhetsprincipen. Vårt Kungsholmen har jämfört antal sökande till stadsdelens olika skolor i relation till det antal platser skolorna har. Håkan Edman menar att siffrorna kan bli något missvisande på grund av att det bor många barn i vissa områden och färre i andra.
- Den här beräkningen missar en variabel, att det kanske bor fler barn i ett visst område. Då söker fler föräldrar den närmaste skolan kanske inte bara för att den är bäst, utan också för att den ligger närmast, säger han.
I början av året sökte 42 barn till Kullskolan, där det finns 20 platser för sexåringarna. Alltså 2,1 sökanden per plats, och där finns det inget utrymme för att skapa fler platser i år. Däremot räknar skolan med att ha fler platser till nästa år. Klastorpsskolan hamnade längst ner på listan med 0,8 sökanden per plats.
Anki Averstedt är rektor på Kullskolan. Hon tror att det är de fina omgivningarna, personalen och det goda studieresultaten som gör att många söker sig till skolan.
- Vi marknadsför oss inte på något sätt, har inga annonser. Det är via mun mot-munmetoden som ryktet sprider sig. Föräldrarna är goda ambassadörer.
Och Åsa Ekblom Carlsson är en av dem. Henns dotter Aida ska börja trean i höst och Åsa är jättenöjd med skolan där även Aidas bror har gått.
- Det är en liten idyllisk skola mitt i innerstan!

Relaterad information

Fakta

Här är Kungsholmens populäraste kommunala skolor
Kullskolan 2,1
Kungsholmens grundskola 1,0
Eiraskolan 1,0
Essingeskolan 1,0
Klastorpsskolan 0,8
Fotnot: Siffran anger antal sökanden per plats i mars 2011 enligt utbildningsförvaltningens statistik och anger de skolor som har klasser för sexåringar. 

Fakta
*50 procent av Stockholms innerstadselever går i en annan skola än den som ligger närmast.
* På Kungsholmen finns det sex fristående grundskolor:
Stockholms Engelska skola Kungsholmen
Sverigefinska skolan
Stockholms Internationella Montessoriskola
Kungsholmens friskola
Lycée Français Saint Louis
Tasava skola
Dessa ingår inte i undersökningen eftersom de har ett separat kösystem. Föräldrarna kan placera sitt barn i kön redan när de föds och den går därför inte att jämföra med systemet för de kommunala grundskolorna.