Ombyggnad. Hösten 2020 planeras verksamheterna dra igång i Medborgarhuset. Arkivbild, hösten 2017. Foto: Erik Simander

Kulturskolan stänger lokal på Östermalm

Teaterverksamheten på Kulturskolan Östermalm lämnar sin adress på Skeppargatan. Istället ska flyttlasset gå till Södermalm.

  • Publicerad 19:26, 18 nov 2019

I Kulturskolan Östermalms lokaler på Skeppargatan 60 går i dag 241 teaterelever. Enligt Birthe Andersson, verksamhetschef kulturförvaltningen kulturskolan Stockholm, har dock adressen länge varit problematisk.

– Det är en lokal vi haft sedan början av 2000-talet och vi har hela tiden haft både tillgänglighets- och arbetsmiljöproblem. Vi har letat lokaler på Östermalm men inte hittat något lämpligt. Det är svårt att hitta kulturlokaler, men nu får vi fina teaterlokaler i Medborgarhuset, säger hon.

Grattis, ungar! Kulturskolan är på väg till Norra Djurgårdsstaden

Redan 2015 kunde vi berätta att det fanns planer för Kulturskolan att flytta in i Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. Så blev det inte och nu har blicken istället flyttats söderut. Medborgarhuset på Södermalm, som byggdes redan 1939, genomgår just nu en rejäl upprustning och väntas stå klar för inflyttning i september 2020. Tidigare fanns det planer på att även kulturskolans musik- och dansverksamheter skulle flytta hit, men nu läggs istället fokus helt på teater och bild.

Birthe Andersson hoppas att resvägen till Medborgarhuset inte ska vara något större problem för de elever som berörs av flytten.

– Det handlar om en kvart med tunnelbanan. Det som är jobbigt är kanske att det är en förändring, att man är van att ta sig till en viss adress. Men på det här viset kan vi framför allt erbjuda tillgängliga lokaler för alla, både barn och föräldrar, säger hon.

Beslut kring förslaget tas i kulturnämnden.

Kulturförvaltningen arbetar samtidigt med att hitta nya kulturskolelokaler i befintliga skolor på Östermalm för att utöka samarbetet med skolor i stadsdelen.