Lärare från Kulturskolan på Södermalm vädjar nu till politikerna om att låta musikverksamhetens 900 elever vara kvar i Söderhallarna istället för att flyttas till klassrum eller bibliotek. Foto: Mostphotos/Jannie Flodman

Kulturskolans lärare rasar: "Infria löftet!"

Beskedet om att planen för Kulturskolans dans- och musikelever på Södermalm är att flytta in dem i klassrum efter att de kickats ut från det nya Medborgarhuset, har fått dans- och musiklärare att reagera kraftigt.

  • Publicerad 15:26, 30 apr 2019

Det var för två veckor sedan som StockholmDirekt kunde avslöja att stadens strategi för de elever på Kulturskolan som kastats ut ur det nya Medborgarhuset är att hysa in verksamheten i klassrum på Söders skolor. Det handlar om dans- och musikeleverna, som först skulle få ett specialanpassat våningsplan i Medborgarhuset, men som kastades ut av kostnadsskäl vilket StockholmDirekt var först med att avslöja.

I två år har staden lovat verksamheten anpassade permanenta ersättningslokaler, hittills har något alternativ inte presenterats. Att låta musikeleverna, som idag håller till i Söderhallarna, vara kvar – skulle bli för dyrt menade Kulturskolans chef Anders Elers Ivarsson. Därför letar man nu efter ett billigare alternativ: klassrum. Ett avslöjande som inte fallit i god jord bland musik- och danslärare på Kulturskolan Södermalm, som i ett öppet brev nu skriver:

"Vi vädjar till kulturnämnden och finansborgarrådet att infria de löften som tidigare givits om anpassade ersättningslokaler för de som togs ifrån oss i Medborgarhuset och uppmana förvaltningen att förhandla med Atrium Ljungberg om att Kulturskolans verksamhet får bli kvar i de nya Söderhallarna".

Knivigt läge för Kulturskolan på Södermalm

I brevet, som skickats till samtliga ledamöter i kulturnämnden och finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M), uttrycker lärarna sin besvikelse över hur ärendet hanterats ända från start. Lärarna skriver att de inte fått någon som helst information, utan istället mötts av tystnad av staden genom hela processen.

Supersatsning på Söderhallarna: ✔ Nattklubb ✔ Stadsodling ✔ Live-scen

Atrium Ljungberg, som äger Söderhallarna, är positiva till att hitta en lösning för att behålla musikeleverna där – vilket lärarna menar vore det optimala. Att låta danseleverna vara kvar i den nuvarande tillfälliga evakueringslokalen, en jympasal på Engelska skolan, kan inte heller ses som "en anpassad ersättningslokal" som utlovats, menar lärarna.

Kulturborgarråd Jonas Naddebo (C) vill inte kommentera skrivelsen, utan hänvisar till kulturförvaltningens skriftliga svar där det står att man för fortsatta samtal med Atrium Ljungberg men att man av kostnadsskäl också undersöker skolor och bibliotek.

"Kulturskolan har höga krav på anpassade lokaler. Det måste fungera att spela musik i lokalerna utan att grannar störs och vi ska kunna ha lektioner i flera rum utan problem med överhörning och vi behöver ha tillgång till lokalerna främst eftermiddag och kväll" står det i svaret som avslutas: "Vi ser att det finns goda möjligheter att fortsatt bedriva kulturskoleverksamhet på Södermalm även om det inte sker i Medborgarhuset".

Berör 1000 barn och ungdomar

I den ursprungliga planen för det nya Medborgarhuset utlovades Kulturskolan 1 800 kvadratmeter. Här skulle specialanpassade lokaler för teater, dans och musik ingå. Samtliga specialanpassade dans- och musiklokaler som skulle hålla till på våning åtta ströks sedan av ekonomiska skäl – för att istället ta in externa hyresgäster.

Kulturskolan har idag cirka 900 musikelever i Söderhallarna. Cirka 100 danselever håller till i en gymnastiksal på Allhelgonagatan.

Visa merVisa mindre