Kung Carl XVI Gustaf har gett sitt godkännande till att namnge ett torg i Kungens kurva efter sin farfars far Gustaf V. Även områdets namn kommer från Gustav V. År 1946 kraschade han med sin bil ett dike vid det som idag är Kungens kurva. Foto: Peter Knutson, Kungahuset.se/Wikimedia Commons

Kungen: kungatorg i Kungens kurva helt okej

För 72 år sedan kraschade kung Gustaf V i ett vattenfyllt dike i Segeltorp och gav på så sätt namnet till landets mest kända kurva – Kungens kurva. Nu ska han hedras med ett torg i området.

  • Publicerad 17:48, 27 aug 2018

"Kungabil i diket i Segeltorp". Rubriken prydde förstasidan på DN den 29 september 1946. Dagen innan hade den unga vikarierande chauffören Gösta Ledin kört av vägen i 65 kilometer i timmen i en kurva i Smista som snart skulle komma att bli Sveriges mest kända. I den dyrbara Cadillacen satt nämligen kung Gustaf V med sitt jaktsällskap bestående av både grevar och friherrar.

Olyckan gav snart upphov till namnet Kungens kurva, som idag är det vedertagna namnet på handelsområdet intill. Idag står handelsområdet inför en historisk omvandling då det med tusentals bostäder ska bli ett ställe att bo i. Ett första steg i utvecklingen är en ny centralgata, som ska få namnet Ingvar Kamprads allé, och ett nytt torg.

Huddinges hyllning till Kamprad: Får egen väg

Nu står det klart att torget ska döpas efter Gustaf V – alltså samma kung vars bilolycka gav området dess namn: Gustav V:s torg. Namnet är helt unikt och beslutades i natur- och samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge i eftermiddag. I beslutsunderlaget kan man läsa:

"Namnet Gustav V:s torg bedöms vara lämpligt namn på områdets nya centrala mötesplats eftersom den anknyter till den person som gett hela området sitt namn. Det finns också anledning att uppmärksamma Gustaf V:s fredliga och diplomatiska förhållningssätt som en förebild för nuvarande och kommande generationer."

Innan beslutet kunde fattas var kungen tvungen att tycka till:

"Riksmarskalken meddelade den 14 juni 2018 att Kung Carl Gustaf tycker att förslaget är bra."

Hedersutmärkelse eller..?

Institutet för språk och folkminnen har fått tycka till om namngivningen och ställer sig lite frågande till hur namnet kommer uppfattas:

"I detta fall anser vi att man dessutom bör väga in om namnet Gustaf V:s torg skulle uppfattas som en hedersbetygelse till Gustaf V eller om namnet kan komma att uppfattas vara givet som en påminnelse om den enskilda händelse som också gett Kungens kurva dess namn."

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I torgnamnet kommer Gustav stavas med "v" och inte med "f", så som kungen stavade. Det är nämligen så man normalt gör då kunganamn används i namn på gator och torg och enligt Lantmäteriet "god ortsnamnssed".

Torget ska ligga i hörnet av den stora parkeringen på andra sidan Modulvägen från Heron City, i slutet av Ingvar Kamprads allé. Det kommer bli det nya namnet på Tangentvägen efter att den har förlängts ner till Modulvägen.

Kamprad får egen väg i Kungens kurva

Historielösheten börjar och slutar i Vårby