Gamla stan. På en yta hälften så stor som Gamla Stan ska fyra gånger så många människor bo. Foto: illustration: ÅWL arkitekter

Kungens kurva kan få hus med 30 våningar

3 600 bostäder, sex förskolor, en skola och hus med upp emot 30 våningar planeras i Kungens kurva. Nu har du chans att tycka till om planerna.

  • Publicerad 09:08, 7 mar 2019

Köpcentrum, stora varuhus och industrier. Det är nog vad de flesta tänker på när de hör Kungens kurva, Sveriges största handelsplats. Men nu ska området också bli en boplats – för minst 10 000 personer.

Just nu är planerna för flera täta bostadskvarter ute på samråd. 3 600 bostäder planeras i 16 stadsliknande kvarter med slutna innergårdar. Området ska också få sex förskolor, en skola och en stadspark.

– Om man jämför med Gamla stan: Där bor det ungefär 2 500 personer på 15 hektar. Det här är ungefär hälften så stort och här ska det bo ungefär 10 000 personer, säger Jonas Ellenfors, planarkitekt och projektledare på Huddinge kommun.

Hur ska alla få plats?

– Det byggs mer på höjden. Höjderna i varje kvarter kommer variera. Majoriteten av husen kommer vara mellan fyra och sex våningar och varje kvarter kommer få en signaturbyggnad som ska vara upp till 16 våningar. I norra delen av området, ut mot Ikea, kan det bli ännu högre – upp till 30 våningar.

Foto: Illustration: ÅWL arkitekter

Men fortfarande kan mycket komma att ändras. Förhoppningen är att programmet som är ute på samråd till den 8 april ska kunna godkännas i slutet av sommaren. Sedan väntar ett par år till då detaljplaner ska tas fram innan spaden kan sättas i marken.

När det byggs så tätt, hur ska ni få in grönytor?

– Stadsdelsparken är placerad mitt i området och är 1,8 hektar stor. Den kommer vara inom 300 meter från alla boende i hela området. Söder om området ligger Gömmarens naturreservat som ska få en ny entrépunkt. Det föreslås också två fickparker och grönska längs med gatorna.

Förskolorna planeras i bostadskvarteren och ska få 2 000 kvadratmeter stora gårdar på innergårdarna.

Längs med de viktigaste stråken, däribland runt den stora parken, ska små butiker och restauranger finnas i bottenplan.

Skolan är tänkt att ligga i utkanten av området ut mot Gömmaren och ska rymma 900 elever.

Den här planen är ett första steg för att uppfylla de 6 000 nya bostäder i området som Huddinge kommun har lovat i utbyte mot statliga pengar till Spårväg syd. Från början var visionen att kunna bygga upp emot 4 200 bostäder i det aktuella planområdet, men den nivån har alltså reducerats.

Enligt planprogrammet kommer troligtvis en stor del av lägenheterna att upplåtas som bostadsrätter, ”men det kommer även finnas ett utbud av hyresrätter”.

Tyck till!

Fram till den 8 april har du möjlighet att tycka till om planerna. Sedan den 4 mars är planerna ute på samråd och kan läsas i detalj här.