KIOSK. Turkiska paviljongen kallas även "vita kiosken". Foto: Magnus Persson

Kungens resor födde nya idéer

  • Publicerad 07:05, 18 jun 2019

En promenad i solen gör sig bäst i Hagaparken. Det gäller nog alla årstider.

Här finns det mycket att beskåda bland de byggnader som Gustav III lät uppföra. Men än idag så finns det många oupptäckta stigar, utsiktsplatser och byggnader som inte besöks så ofta. Den vackraste av Solnas alla parker har mycket att ge sin besökare. Här drömmer man sig tillbaka till Gustav III:s tid när man promenerar förbi alla eleganta byggnader och även ruinerna efter det som skulle bli Stora Haga Slott.

På en höjd i den södra delen av parken ligger Turkiska Paviljongen, även kallad ”vita kiosken”. Kiosk i detta sammanhang betyder på turkiska, utkikshus. Paviljongen byggdes i sten mellan åren 1786-88, efter kungens anvisningar.

Hur blev Hagaparken park? Den stora öppna platsen innanför Haga södra grindar, som idag kallas för Vasaslätten, hette för i tiden Prosthagen. Vid sjökanten mot Brunnsviken i skydd av berget låg torpet Haga. Lagmannen Palén arrenderade torpet 1770. Då kronprins Gustav länge hade ett stort intresse av området, inköpte han 1771 det gula torpet Haga.

Vid denna tid låg det flygelbyggnader på sidorna av torpet. Dessa var mycket eftersatta och förfallna. Så småningom kom torpet att kallas för ”Kungahuset”. Torpet Haga flyttades från sitt läge vid Brunnsviken, upp på den närliggande höjden. Där det ligger än idag, granne med Turkiska Paviljongen.

Resten av dagens Hagaparken kom till när arkitekten Piper 1783 lade fram ett förslag till kungen. Kungen själv var vid den tiden en berest kung. Resan i Frankrike och Italien 1783-84 födde idéer om hur parken skulle se ut. Brahelund inköptes 1785, där dagens Gustav III:s paviljong ligger. Det nya Haga växte fram med Stora och Lilla slottet och Koppartälten, Ekotemplet med mera. Den första byggnaden som uppfördes var Turkiska Paviljongen.

BESÖK. Gamla Haga - ett av många hus som besökarna missar. Foto: Magnus Persson

Stockholm Direkt